Telverde 0800 500 550, un număr gratuit în sprijinul copiilor și adulților instituționalizați

Cei aflați în centrele rezidențiale pot suna la noul număr pentru a afla informații, pentru consiliere și pentru a semnala eventuale probleme și abuzuri

10 Septembrie 2020

București, 10 septembrie 2020. Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), Consiliul Tinerilor Instituționalizați (CTI), Centrul de Resurse Juridice (CRJ) și Reprezentanța UNICEF în România au lansat o nouă variantă a liniei telefonice de urgență Telverde 0800 500 550 destinată copiilor și adulților din centrele de instituționalizare.

Acest instrument, pilotat din luna iulie 2020, a apărut ca o necesitate în contextul pandemiei de COVID-19, pentru a reduce sentimentul de nesiguranță al copiilor și adulților din centre, pentru a le oferi consiliere și asistență psiho-socială, consiliere juridică, dar și pentru a preveni și identifica eventualele provocări și abuzuri cărora le pot cădea victime.

De asemenea, angajații DGASPC-urilor și ai centrelor rezidențiale pot apela la Telverde pentru informații suplimentare sau ghidaj în anume situații legate de pandemia actuală și pot beneficia și ei de suport psiho-social și emoțional pentru a răspunde bine provocărilor din activitatea de zi cu zi.

Etapa de pilotare a acestui mecanism de sprijin și conectare la nevoile directe ale beneficiarilor ne-a pus la dispoziție informații în timp real și concrete despre situația copiilor și adulților din serviciile rezidențiale.

Astfel, în perioada 13 iulie - 4 septembrie, peste 300 de persoane au apelat numărul TELVERDE 0800 500 550, numărul total al apelurilor fiind 1.569. Cele mai multe apeluri au fost făcute de beneficiari adulți, care sună din nevoia de a fi ascultați, pentru a primi încurajare, dar și pentru a cere informații referitoare la pandemia de COVID-19. Anxietatea beneficiarilor este generată de faptul că nu pot ieși foarte des din centre, alte temeri fiind legate de singurătate, de boală sau de moarte. Anumite persoane sună frecvent, în general, din nevoia de a fi ascultate.

Temele de discuție sunt legate fie de problemele lor personale, fie de probleme ce țin de sistem și interacțiunea cu personalul centrelor. Sunt astfel menționate următoarele tipuri de probleme:

  • amenințări din partea personalului, inclusiv pentru apelarea la linia TELVERDE;
  • administrarea de medicamente din sfera neurolepticelor;
  • condițiile de cazare;
  • conflicte cu beneficiarii și personalul centrelor;
  • nemulțumiri cu privire la alimentație;
  • nemulțumiri cu privire la punerea sub interdicție și capacitatea legală;
  • dorința de a-și exercita dreptul la muncă.

Ca urmare a apelurilor primite, ANDPDCA a putut monitoriza atât starea psiho-emoțională a beneficiarilor sau personalului din centre, dar în egală măsură au fost luate măsuri imediate de rezolvare a situațiilor punctuale.

Exemple:

  • un beneficiar dintr-un centru a sunat la Telverde și a anunțat că este bine și că și-a găsit de lucru la ciobani. Operatorul de la Telverde a aflat exact locația, apoi a verificat la centrul din Sibiu și cu ajutorul psihologului au aflat că este fugit și a fost recuperat;
  • o persoană a sesizat la Telverde faptul că urmează să fie dată afară dintr-un centru. ANDPDCA a făcut demersuri directe de verificare, s-a cerut reevaluarea și persoana respectivă a putut rămâne în centru;
  • un tânăr a sunat afirmând că nu este lăsat să iasă la muncă. ANDPDCA a mediat conflictul și au fost identificate soluții punctuale de a permite beneficiarului să lucreze.

Cele mai multe apeluri au fost primite de la centre din Sibiu, Bihor, Timiș, Prahova, Mureș și Ilfov.

Apelurile la telverde reflectă nevoia acută de creștere a calității serviciilor de suport psihologic, precum și diversificarea serviciilor oferite. Interacțiunea cu beneficiarii ridică problema calității resursei umane și a pregătirii de specialitate, adaptate nevoilor acestora.

În egală măsură, informațiile colectate de la beneficiari, care ridică probleme în legătură cu respectarea drepturilor beneficiarilor și condițiile de viață fundamentează măsurile pe care ANDPDCA le ia la nivel de sistem, respectiv: acțiuni de control, vizite de monitorizare și îndrumare, instrucțiuni și recomandări către DGASPC-uri și, în anumite situații, sesizarea organelor de cercetare.

Beneficiarii din centrele rezidențiale, copii și adulți deopotrivă, au nevoie să fie ascultați, au nevoie de informații și de încurajare, mai ales în această perioadă dificilă, iar noul serviciu pe care li-l punem la dispoziție este unul din instrumentele prin care vom putea fi mai aproape de ei, cu ajutorul partenerilor noștri. În lungul drum al dezinstituționalizării, canalul deschis prin Telverde către copiii și adulții din sistem este vital”, a declarat Maria-Mădălina Turza, Președinte ANDPDCA.

 „Credem că  Telverde este un instrument util atât în sensul verificării modului în care sunt respectate drepturile persoanelor cu dizabilități instituționalizate, cât și în contextul lipsei specialiștilor la nivel local, mai ales în mediul rural, psihologii și juriștii Telverde venind în completarea acestora. Facilitarea de către statul român a accesului rezidenților la mijloace de comunicare cu exteriorul pe perioada instituționalizării și, cu atât mai mult, în timpul stării de alertă, reprezintă un semn de civilizație într-un stat democratic care respectă și implementează Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități”, a afirmat Georgiana Pascu, manager de program în cadrul CRJ.

 „Consiliul Tinerilor Instituționalizați militează pentru respectarea  drepturilor copiilor si tinerilor abandonați și instituționalizați din România. Este asociația națională de reprezentare a copiilor și a tinerilor abandonați din România, motiv pentru care am ales să ne implicăm în acest parteneriat, pe care îl dorim sustenabil și în interesul superior al copiilor, pentru crearea unui serviciu de raportare a situațiilor de abuz. Practic, venim în sprijinul Autorității, alături de ceilalți parteneri din proiect,  pentru a consilia și pentru a interveni în situații de risc. Considerăm că acest instrument este necesar și foarte util, poate fi îmbunătățit, iar asta depinde de noi toți”, a declarat Andreeas Novacovici, președinte CTI.

 „Copiii din instituții sunt unul dintre cele mai vulnerabile grupuri din societate, iar vulnerabilitățile lor au crescut foarte mult odată cu aplicarea măsurilor de limitare a răspândirii noului coronavirus, așa cum văzut din evaluarea rapidă realizată de ANDPDCA și UNICEF. Numărul Telverde 0800 500 550, la care vor putea suna gratuit beneficiarii din centrele rezidențiale, îi va ajuta pe copiii din instituții să primească susținerea de care au nevoie și pe factorii de decizie să identifice rapid și să rezolve provocările cu care se confruntă”, a declarat Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF în România.

Informații de background:

Potrivit datelor oficiale ale ANDPDCA, la 30 iunie 2020, 14.865 de copii erau beneficiari ai serviciilor de tip rezidențial. Dintre aceștia, 11.741 sunt copii aflați în centre rezidențiale publice, iar 3.124 în centre private. Cei mai mulți, 6.194 de copii, au între 14 și 17 ani. 3.819 au între 10 și 13 ani, iar 2.537 au peste 18 ani.

La 31 martie, 17.496 de persoane adulte cu dizabilități beneficiau de servicii rezidențiale publice. Sunt 444 de servicii rezidențiale, însemnând centre sau locuințe protejate.

 

 

Despre ANDPDCA

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții a fost înființată în decembrie 2019. Misiunea Autorității este de a proteja și promova drepturile copiilor și ale persoanelor cu dizabilități din România – www.andpdca.gov.ro.

Despre Centrul de Resurse Juridice

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o organizație neguvernamentală de apărare a drepturilor omului înființată de Open Society Institute în anul 1998. Prin programul „Pledoarie pentru demnitate”, CRJ acționează de peste 17 ani în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale instituționalizate prin organizarea unui sistem de vizite de monitorizare neanunțate, periodice și prin facilitarea accesului la justiție și la viață independentă a rezidenților centrelor de asistență socială și psihiatrie. Scopul activității CRJ constă în evidențierea și aducerea în atenția autorităților publice, a modului în care este aplicată legea în domeniul apărării și protejării drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale instituționalizate și în crearea cadrului pentru ca persoanele cu dizabilități să ducă o viață demnă în comunitate și să fie respectate în toate domeniile vieții.

Despre Consiliul Tinerilor Instituționalizați

Scopul principal al Consiliului Tinerilor Instituționalizați este de a acționa pentru apărarea și promovarea drepturilor tinerilor instituționalizați aflați în prezent sau nu (post-instituționalizați) în sistemul de protecție specială, pentru creșterea participării active a acestora la viața comunităților în care activează, precum și pentru a susține și promova interesele comune ale membrilor săi la nivel local, regional, național, european și internațional. De asemenea Consiliul trebuie să promoveze în rândul tinerilor instituționalizați educația, valorile și respectul pentru viața umană. Consiliul urmărește pregătirea, informarea și formarea tinerilor instituționalizați pentru familie și societate, precum și crearea cadrului necesar dezvoltării personale și profesionale a acestora.

Consiliul Tinerilor Instituționalizați este furnizor de servicii sociale acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale sub numărul AF 006051/26.08.2019. Consiliul Tinerilor Instituționalizați, este ONG membru: FONPC – Federația ONG pnetru Copil www.fonpc.ro și EuroChild – www.eurochild.org 

Contacte media

Raluca Dinu-Paicu
Ofițer Media și Advocacy
UNICEF în România
Tel: +40 744 786 809
Tel: +40 21 2017865

Despre UNICEF

UNICEF este prezent în România și în alte 190 de țări și teritorii pentru a promova supraviețuirea și dezvoltarea copiilor din perioada copilăriei mici până la adolescență. În România, UNICEF lucrează  împreună cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autorități locale, societatea civilă, sectorul privat, parteneri naționali și internaționali și mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educație timpurie de calitate și la școală, pentru protejarea adolescenților și monitorizarea drepturilor copilului, pentru protecție socială și pentru mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor. Pentru mai multe informații despre UNICEF și activitatea sa, vizitați https://www.unicef.org/romania/ro.

Urmăriți UNICEF în România pe Facebook și Instagram.