Mladi stiču uvid o budućim profesijama kroz posjete kompanijama

Inicijativa “Prilike”

UNICEF Crna Gora
Nekoliko mladih ljudi u laboratoriji
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2016
25 Oktobar 2016

PODGORICA, 25. OKTOBAR 2016. - Nezaposlenost mladih u Crnoj Gori je problem i mora se više raditi na tome da se poprave šanse za njihovo zaposlenje, poručio je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Bendžamin Perks.

Perks je sa pomoćnikom ministra prosvjete Veljkom Tomićem predstavio pilot inicijativu „Prilike“, koju je pokrenuo UNICEF u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, a koja ima za cilj da obezbijedi podršku za prelazak adolescenata iz sistema obrazovanja na tržište rada.

Generalni direktor Direktorata za opšte srednje, srednje stručno i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvjete Veljko Tomić
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2016
Generalni direktor Direktorata za opšte srednje, srednje stručno i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvjete Veljko Tomić tokom govora na događaju u Podgorici

Naš cilj je da omogućimo lakšu tranziciju mladih iz srednjeg obrazovanja na tržište rada i smanjimo rizik od nezaposlenosti mladih koji su završili srednje obrazovanje. Izazov je stopa nezaposlenosti mladih koja je dvostruko veća od opšte stope nezaposlenosti, zbog čega će ministarstvo nastaviti sa unapređenjem procesa nastave i modernizacije obrazovnih programa. Naš cilj je da stvorimo mladima nove i različite mogućnosti obrazovanja, a samim tim i zapošljavanja,  i podsticati ih na aktivno učešće u svim oblastima društvenog života.

Veljko Tomić, pomoćnik ministra prosvjete

Pilot inicijativa “Prilike” ima za cilj da unaprijedi sistem u kojem adolescenti i mladi ljudi u Crnoj Gori traže zaposlenje, s obzirom da podaci ukazuju na visoku stopu nezaposlenosti mladih - preko 38 odsto mladih je nezaposleno, a oko 70 odsto njih traži posao duže od jedne godine.

Podaci ukazuju na činjenicu da bi trebalo više raditi na tome da se poprave šanse za zaposlenje adolescenata i mladih, i da bi trebalo da se na tome angažujemo već u toku njihovog srednjoškolskog obrazovanja. Vjerujemo da za crnogorsku omladinu možemo uraditi više. Odgovorni smo za odabir prilika koje stvaramo za generacije koje odrastaju u našem društvu.

Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori
Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks tokom predstavljanja inicijative “Prilike”
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2016
Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks tokom predstavljanja inicijative “Prilike”

„Ono što mi želimo jeste da smanjimo taj jaz u informacijama, da kažemo ljudima šta im je dostupno širom zemlje. Istraživanja su pokazala da se učenici koji imaju bilo kakvo radno iskustvo u bilo kojoj kompaniji ponašaju ozbiljnije i odgovornije kad pokušavaju da pronađu posao. Ulažu više napora u svoju prijavu za posao, kao i kad se pripremaju za intervju. Takođe, oni prolaze bolje na tim intrevjuima, zato što znaju šta znači tražiti posao“, Burger je kazao.

Već u novembru će početi posjete širom Crne Gore, Burger je najavio, ali na način što će studenti sa sjevera obići neku kompaniju na primorju ili studenti sa mora neku kompaniju u Podgorici. Paralelno će se raditi i sa nastavnicima, u vezi sa načinom odabira učenika za ovaj program.

Crnogorski srednjoškolci smatraju da je ova inicijativa od velikog značaja za mlade.

„U okviru ove inicijative imamo priliku da se izborimo sa jednim od ključnih problema sa kojima se mladi susreću – sa konstantnim jazom između teorije i prakse. Generalno, mladi kad odluče kojim poslom žele da se bave, sva svoja saznanja baziraju na teoriji“, kazala je Sanja Crvenica, učenica Gimnazije „Slobodan Škerović“ u Podgorici.

Balša Vujošević, učenik srednje škole, govori o značaju ove inicijative za mlade ljude u Crnoj Gori
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2016
Balša Vujošević, učenik srednje škole, govori o značaju ove inicijative za mlade ljude u Crnoj Gori

I gimnazijalac Balša Vujošević saglasan je s njom, koji dodaje: „Žao mi je što neki mladi ljudi nisu imali šansu da prođu kroz tri različite kompanije i da izaberu ono što će studirati“.

„Kada sam 2013. godine birala koji fakultet da studiram, ja sam na sve moguće načine pokušavala da dobijem neke informacije jer sam znala da ulazim u jako bitan period koji će imati veliki uticaj na moj život. Upravo zbog toga mislim da je odlično što će mladi iz svih krajeva Crne Gore posjetiti kompanije, upoznati razne djelatnosti kojima se kasnije mogu baviti, i to u ključnom periodu kada moraju da biraju fakultete“, kazala je Jelena Vujisić, studentkinja.

Inicijativa “Prilike” dio je šireg programa Ujedinjenih nacija za osnaživanje mladih, pod nazivom “Kreaktivacija”, koji ima za cilj da doprinese kreiranju okruženja koje će osnažiti i motivisati mlade ljude da koriste postojeće i stvaraju nove prilike kako za lični, tako i za rast i razvoj cjelokupnog društva.