EU i UNICEF proširili partnerstvo kako bi bolje zaštitili prava djeteta u Jugoistočnoj Evropi

Za bolju zaštitu prava djeteta u Jugoistočnoj Evropi

UNICEF Crna Gora
04 Avgust 2016

ŽENEVA/BRISEL, 4. august 2016 - Evropska unija (EU) i UNICEF su proširili važno regionalno partnerstvo čiji je cilj zaštita djece od nasilja i bolje uključivanje djece sa teškoćama u razvoju u društvo.

Od 2011. godine, UNICEF i EU rade zajedno sa zemljama koje su trenutno u procesu pridruživanja EU, kao što su Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija i Turska. Ovo partnerstvo se sada proširilo kako bi uključilo Kosovo*, Crnu Goru i Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju.

Od ove godine se Evropski forum osoba sa invaliditetom (EDF) pridružio partnerstvu.

Nasilje je svakodnevna stvarnost za hiljade djece širom jugoistočne Evrope. Podaci ** pokazuju da je više od 50 posto dječaka i djevojčica u dobi od 2-14 godina (a u nekim zemljama više od 70 posto) bilo izloženo barem jednom obliku stroge fizičke ili psihičke kazne koju su izvršili članovi porodice. Mnogoj djeci je još uvijek jako teško razgovarati sa strancima kada se nasilje događa unutar porodice, a kamoli da traže zaštitu i naknadu.

Situacija djece sa teškoćama u razvoju je još komplikovanija: često su odvojena od svojih porodica, puno ih je u rezidencijalnim ustanovama, ne idu u škole i isključena su iz svakodnevnog javnog života. Suočavaju se sa predrasudama, stigmom i veoma izraženom  diskriminacijom. Mnoga djeca sa teškoćama u razvoju su "nevidljiva" - nisu u službenim podacima. Također imaju gotovo četiri puta veće šanse da iskuse nasilje. 

EU i UNICEF će tokom naredne tri godine donirati 5,89 miliona eura - od čega 5 miliona eura dolazi iz EU - za ovo regionalno partnerstvo, te su obećali nastaviti snažno zagovarati da svako dijete bude zaštićeno od svih oblika nasilja i da bude ravnopravan član društva.

Vjerujemo da ovo partnerstvo može imati veliki uticaj na živote djece u regiji. Oslanjamo se na UNICEF-ovu i EDF-ovu stručnost i znanje kako bi uticali na politike koje imaju uticaj na djecu koja su žrtve nasilja i djecu sa teškoćama u razvoju. Istovremeno, ključno je da pomognemo civilnom društvu i organizacijama lokalne zajednice koje rade na zaštiti djece i promovisanju inkluzije djece u društva. Dakle, veliki dio sredstava bit će namijenjen podršci malih organizacija civilnog društva kako bi postigli stvarnu promjenu i održiva poboljšanja svakodnevnog života i budućnosti djece.

Johannes Hahn, komesar EU za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju

Partnerstvo će doprinijeti poboljšanju koordinacije za višesektorske odgovore na nasilje nad djecom. Ključni stručnjaci će dobiti bolje podatke, inovativne alate, znanja i mehanizme za sprječavanje ili odgovor na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje i za smanjivanje socijalne udaljenosti između djece sa i bez invaliditeta. 

Svaki slučaj nasilja nad djecom je jedan slučaj previše. Dovodi pod rizik njihove živote, zdravlje, sigurnost, obrazovanje i budućnost, i može ih obilježiti za cijeli život. Moramo govoriti protiv nasilja i diskriminacije. Vršenje nasilja nad djecom je neprihvatljivo, posebno nad djecom koja su najranjivija. Moramo pronaći učinkovita državna rješenja i rješenja u zajednicama kako bismo zaštitili prava sve djece i pomogli u traženju naknade za svako dijete.

Marie-Pierre Poirier, regionalna direktorica za izbjegličku i migrantsku

Organizacije za osobe sa invaliditetom, uključujući i djecu sa invaliditetom, će i same imati vokalniju i aktivniju ulogu u monitoringu i uticanju na politike za jednaka prava i socijalnu inkluziju djece sa invaliditetom.

Ključno je da djeca sa teškoćama u razvoju budu uključena u sve aktivnosti za borbu protiv nasilja nad djecom. Ova inicijativa je također veoma važna jer radi na izgradnji kapaciteta i uključenosti organizacija za osobe sa invaliditetom i drugih članova civilnog društva. EDF se rado udružio sa UNICEF-om i EU kako bi djeca sa teškoćama u razvoju ove regije ostvarila svoja prava, što nam je cilj i u Evropi i svijetu.

Yannis Vardakastanis, predsjednik Evropskog foruma osoba sa invaliditetom

O UNICEF-u
UNICEF promoviše prava i dobrobit svakog djeteta  u svemu što radi. Zajedno sa našim partnerima, radimo u 190 zemalja i teritorija kako bismo tu posvećenost pretvorili u praktične aktivnosti, posebno se fokusirajući na dopiranje do najugroženije i najisključenije djece, za korist sve djece u svijetu.
Web stranica: www.unicef.org/ceecis ili www.unicef.org/eu

O EDF-u
Evropski forum osoba sa invaliditetom je nezavisna nevladina organizacija koja zastupa interese 80 miliona Evropljana sa invaliditetom. EDF je jedinstvena platforma koja okuplja organizacije koje predstavljaju osobe sa invaliditetom širom Evrope. EDF vode osobe sa invaliditetom i njihove porodice. Prednačimo u zalaganju za prava osoba sa invaliditetom. Mi smo jak i ujedinjen glas osoba sa invaliditetom u Evropi.
Web stranica: www.edf-feph.org

Za više informacija, molimo kontaktirajte:

Kristen Elsby
UNICEF Ženeva
Email: kelsby@unicef.org
Tel: +41 79 938 8273

Rebekka Opfermann
UNICEF Brisel
Email: ropfermann@unicef.org
Tel: +32 2 505 0106

Jelenu Perović
UNICEF Crna Gora
Email: jperovic@unicef.org
Tel: +382 69 225315

-----

* Sve reference na Kosovo u ovoj objavi se trebaju posmatrati kroz kontekst rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244 (1999).

** Izvor: Izvještaji UNICEF-ovih istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS), Srbija (2010); MICS Izvještaj o romskim naseljima u Srbiji (2010); MICS izvještaji, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Srbija (2005-2006): na http://mics.unicef.org