Bolja zaštita prava djece uvođenjem “Lica za podršku”

Kako bi se djetetu u sudskim postupcima osigurala adekvatna podrška, izmjenama Porodičnog zakona uveden je institut Lica za podršku

UNICEF Crna Gora
Dječak sa kapuljačom sjedi na zidu
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
27 Oktobar 2017

PODGORICA, 23.- 27. OKTOBAR 2017. - Brakorazvodne parnice, postupci za dobijanje starateljstva, imovinskopravni odnosi, smještaj djeteta u ustanovu, izbor hranitelja, kao i zasnivanje usvojenja, često mogu biti komplikovani procesi koji mogu ostaviti posljedice na emotivan i psihološki razvoj djeteta.

Nevena Vuckovic Sahovic, profesorica međunarodnog prava
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2017
Međunarodna ekspertkinja i profesorica međunarodnog prava Nevena Vučković Šahović govori o važnosti uvođenja Lica za podršku u Crnogorsko pravosuđe

Kako bi se djetetu u takvim postupcima osigurala adekvatna podrška, izmjenama Porodičnog zakona uveden je institut Lica za podršku čija je uloga da pruži podršku djetetu tokom trajanja sudskih i drugih postupaka od značaja za prava djeteta, kao i da osigura da se čuje i uvaži mišljenje djeteta.

Da dijete bude upoznato sa predmetom postupka, da može da izrazi svoje mišljenje i da to njegovo mišljenje može izvršiti odgovarajući uticaj na sudsku odluku.

Nevena Vučković Šahović, međunarodna ekspertkinja i profesorica međunarodnog prava

Obuku koja je trajala od 23. do 27. oktobra, organizovalo je Ministarstvo pravde Crne Gore uz podršku UNICEF-a.

Imamo specijalnih pedagoga, socijalnih radnika, psihologa, ali i profesoricu engleskog jezika, koja ima iskustva u radu sa porodicama, kao i pravnika, koji takođe imaju dragocjeno iskustvo i koji sa sigurnošću mogu uspješno obavljati posao lica za podršku

Ibrahim Smailović, Ministarstvo pravde

On je objasnio da lice za podršku postavlja sud ili drugi nadležni organ kada procjeni da to zahtjeva intenzitet konflikta između roditelja, odnosno djeteta i roditelja, ali i onda kada se dijete ne osjeća slobodno da iskaže svoje mišljenje.

Polaznici obuke imali su priliku da se upoznaju sa pravnim okvirom novog instituta i nauče kako da ostvare povjerenje djeteta čije interese zastupaju na sudu. Lice za podršku, pored stečenog znanja, treba da posjeduje posebne vještine i senzitivitet za rad sa djecom, kako bi vjerodostojno moglo prenijeti mišljenje i stav djeteta i pružiti mu potrebnu podršku.

Za psihoterapeutkinju Dijanu Gavranović Popović, koja radi u Stručnoj službi Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, značajno iskustvo je predstavljao praktičan dio obuke i vježba igranja uloga.

"Na ličnoj koži isprobavali smo nešto što smo mislili da znamo odlično, jer imamo pet, deset, petnaest, trideset godina iskustva, a onda smo vidjeli i da to nije sasvim jednostavno kada se uživimo u ulogu djeteta čiji roditelji se dogovaraju na sudu 11 ili koliko već godina", rekla je polaznica petodnevne obuke koja ima trodecenijsko iskustvo u oblasti zaštite prava djeteta.

Na izgradnji međusobnog povjerenja lica za podršku i djeteta insistira i hrvatska psihološkinja, koja svakodnevno radi sa djecom, žrtvama nasilja, profesorica Gordana Buljan Flander.

Djeca vrlo često ne znaju kome da se obrate, nemaju pravo na svoju tugu, jer sve vrijeme misle na mamu i tatu.

Gordana Buljan Flander, profesorica

Uvođenje lica za podršku u crnogorsko pravosuđe rezultat je preporuka Komiteta za prava djeteta i primjene standarda Savjeta Evrope, saopštila je profesorica međunarodnog prava Nevena Vučković Šahović. Ona je naglasila da je uvođenje novog instituta samo djelimično usklađivanje sa međunarodnim standardima jer se i dalje cio proces obavlja u sudnici: "Postoje i bolja zakonska rješenja, kao što je to u Austriji i skandinavskim zemljama gdje djeca nikada ne ulaze u sudnicu, a uvijek imaju podršku".

Za izmještanje djece iz sudnica zalaže se i UNICEF. "Idealna situacija bi bila da u svakoj opštini imamo prostoriju koja bi bila prilagođena djetetu i da nju koriste policajci, tužioci, sudije, socijalni radnici, ukratko svi stručnjaci koji intervjuišu dijete da bi se obezbjedio postupak saglasan uzrastu i razvojnim mogućnostima djeteta", kazala je koordinatorka Programa dječje zaštite u Predstavništvu UNICEF-a za Crnu Goru Nela Krnić, koja je istakla da petodnevna obuka predstavlja samo jedan od planiranih koraka ka postizanju krajnjeg cilja, odnosno, primjene standarda "pravosuđa po mjeri djeteta".