Priručnik za rad komisija za usmjeravanje djece

s posebnim potrebama u vaspitno-obrazovni sistem

Priručnik za rad komisija za usmjeravanje djece s posebnim potrebama u vaspitno-obrazovni sistem
UNICEF Crna Gora

Istaknuti djelovi

Polazište ovog Priručnika nalazi se u inkluzivnim principima, koji podrazumijevaju da se djeci i omladini s posebnim obrazovnim potrebama obezbijedi kvalitetno i dostupno obrazovanja, a u skladu sa njihovim interesovanjima, mogućnostima i potrebama. Dakle, kod sve djece koja su isključena i marginalizovana sistemskim pristupom treba postići balans između ličnih i faktor sredine.

Djeca s posebnim obrazovnim potrebama su: djeca sa smetnjama u razvoju tj. djeca sa: tjelesnom, mentalnom i senzornom smetnjom i djeca sa kombinovanim smetnjama; djeca sa teškoćama u razvoju su djeca sa: poremećajima u ponašanju, teškim hroničnim oboljenjima, dugotrajno bolesna djeca i druga djeca koja imaju poteškoće u učenju i druge teškoće uzrokovane emocionalnom, socijalnom, jezičkom i kulturološkom deprivacijom.

U Priručniku primjenjujemo i preporuke iz SALAMANKA dokumenta (UNESCO, 1994):

  • Svako dijete ima pravo na obrazovanje
  • Svako dijete ima jedinstvene karakteristike, interesovanja, sposobnosti i obrazovne potrebe
  • Obrazovni sistemi trebalo bi da oblikuju obrazovne programe koji će podržavati različitost među djecom
  • Učenici sa smetnjama u razvoju moraju imati pristup redovnim školama, uz prilagođeno obrazovanje
  • Redovne škole s inkluzivnom orijentacijom najbolji su način za prevazilaženje diskriminativnih stavova i izgradnju inkluzivnog društva

 

Priručnik za rad komisija za usmjeravanje djece s posebnim potrebama u vaspitno-obrazovni sistem

Author

UNICEF Crna Gora, Ministarstvo prosvjete i nauke

Datum publikacije

Jezici

Montenegrin

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 17,10 MB)

Istraži više