Prava djece u sukobu sa zakonom

Dječja zaštita

Dječak sa kapuljačom na glavi i bejzbol palicom u rukama
UNICEF Montenegro / Duško Miljanić / 2018

Istaknuti djelovi

Dokument koji je pred Vama rezultat je rada i posvećenosti grupe ljudi koji su, okupljeni oko iste ideje, dali značajan doprinos procesu reforme maloljetničkog pravosuđa i unapređenja prava djece u sukobu sa zakonom u Crnoj Gori. Govorimo o ljudima, koji kroz svoj radni i profesionalni angažman ostvaruju svakodnevni kontakt sa ovom djecom i koji stoga posjeduju poseban senzibilitet i razumijevanje za potrebe ove djece. 2004. godine uz podršku kancelarije UNICEF-a grupa profesionalaca koji se bave maloljetničkim pravosuđem okupljena je u radno tijelo-Komisiju za primjenu alternativnih mjera i sankcija čijim radom koordinira Ministarstvo pravde Crne Gore. Članovi Komisije i Tima za sprovođenje Pilot projekta diverzije iz Bijelog Polja vremenom su postali vodeća snaga promjena koje su se desile i dešavaju se u ovoj oblasti. Pred Vama je dokument koji je namijenjen svima koji rade sa djecom u sukobu sa zakonom, koji će pomoći svima nama da svojim djelanjem podstaknemo rehabilitaciju i resocijalizaciju ove djece i damo im pravo na „drugu šansu“. U dokumentu su obrađeni međunarodni standardi zaštite prava djece u sukobu sa zakonom, crnogorski propisi koji obrađuju ovu tematiku, savremene tendencije, kao i rezultati i dostignuća u proteklom periodu u Crnoj Gori. Nadamo se da će ovaj dokument biti od koristi za Vaš dalji rad, i da će usloviti da na pravi način pomognemo djeci i mladima da odaberu pravi put i prihvate pozitivne društvene vrijednosti. Na samom kraju, iskreno se zahvaljujemo svima koji su pomogli izradu jednog ovako sveobuhvatnog dokumenta.

Dječak sa kapuljačom i bejzbol palicom u rukama
Autor
UNICEF Crna Gora
Datum publikacije
Jezici
Montenegrin

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 288,61 KB)