Podjela odgovornosti i postupanje u cilju prevencije i u slučajevima pojave nasilja

Uputstvo školama

Podjela odgovornosti naslovna
UNICEF Crna Gora, Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Istaknuti djelovi

Školske 2005/2006. godine otpočela je realizacija Projekta ,,Škola bez nasilja - sigurno školsko okruženje“ u saradnji Ministarstva prosvjete i Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori. Projekat je namijenjen učenicima, nastavnom i vannastavnom osoblju, roditeljima kao i cjelokupnoj zajednici s ciljem da smanji i spriječi nasilje među školskom đecom u Crnoj Gori. U prethodnom periodu Projekat je realizovan u 40-ak škola1 i u okviru njega pripremljen je Priručnik “Škola bez nasilja – sigurno školsko okruženje“ (http://www.unicef.org/montenegro/SBN_za_web_final.pdf), Brošura za roditelje (http://www.unicef.org/montenegro/BZR_za_web_final.pdf) i Upitnik za procjenu vršnjačkog nasilja.
Donošenjem Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (“Sl. list CG”, br. 46/10), te iz njega i proizišle Strategije o zaštiti od nasilja u porodici za period 2012-2015. godine, propisana je obaveza izrade Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici (http://sudovi.me/podaci/vrhs/dokumenta/641.pdf). Protokol precizira postupanje nadležnih institucija i obaveze preduzimanja potrebnih mjera iz domena odgovornosti.
Ovo uputstvo je koncipirano na bazi smjernica za postupanje koji se preporučuju u Priručniku „Škola bez nasilja – sigurno školsko okruženje“, te na osnovu koraka i obaveza iz nadležnosti koji su propisani u okviru navedenog Protokola.

Podjela odgovornosti i postupanje u cilju prevencije naslovnica
Autor
UNICEF Crna Gora, Ministarstvo prosvjete
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 926,84 KB)