Istraživanje o hraniteljstvu u Crnoj Gori (Februar 2014.)

Istraživanje o znanju, stavovima i ponašanju

Dijete se igra sa roditeljima na plaži - poster iz kampanje Svako dijete treba porodicu
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2013

Istaknuti djelovi

U odnosu na prethodni talas istraživanja, registrovan je značajno veći nivo samoprocjenjene informisanosti, ali i objektivni indikatori pokazuju da je znanje o hraniteljstvu značajno poraslo, pa se i hraniteljstvo u značajno većoj mjeri prepoznaje kao oblik zaštite djece bez odgovarajućeg roditeljskog staranja. Takođe, sami stavovi o hraniteljstvu su značajno pozitivniji u odnosu na period prije početka kampanje „Svako dijete treba porodicu“.

Značajno je smanjen udio građana koji smještaj djece u ustanove socijalne i dječije zaštite vide kao dobro rješenje za djecu bez roditeljskog staranja, a pri tom se smještaj u hraniteljsku porodicu u ogromnoj većini percipira kao adekvatniji oblik zaštite.

Iako i dalje većina građana smatra da država ne radi dovoljno na podsticanju hraniteljstva, primjetan je  pomak u percepciji napora države u cilju podsticanja hraniteljstva.

Građani Crne Gore pokazuju veću prihvatljivost brige o djeci bez roditeljskog staranja različitih karakteristika – pa je tako (makar na deklarativnom nivou) značajno većem broju građana prihvatljivo da budu hranitelji djeci koja pripadaju različitim ranjivim grupama.

Kod građana koji su zainteresovani za hraniteljstvo, bilo u ovom trenutku ili u budućnosti, registrovan je značajno veći procenat onih koji kažu da poznaju neku osobu koja je primila dijete na hraniteljski smještaj.

Dijete se igra sa roditeljima na plaži - poster iz kampanje Svako dijete treba porodicu
Autor
UNICEF Crna Gora, IPSOS
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski

Files available for download