Istraživanje o bezbjednosti u saobraćaju u Crnoj Gori

Jun 2010.

Saobraćajni znaci
UNICEF Crna Gora

Istaknuti djelovi

Građani Crne Gore ocjenjuju uopšteno bezbjednost na putevima u svojoj zemlji srednjom ocjenom.
58% navodi da je lično zabrinuto zbog bezbjednosti u saobraćaju, a preko 90% navodi da se bar
ponekad osjeća ugroženo u saobraćaju.
Većina građana smatra da su za bezbjednost u saobraćaju najodgovorniji sami učesnici u saobraćaju,
ali i da je neophodna i akcija države: strožiji zakoni, kao i bolja kontrola.
Jedan od najupečatljivijih nalaza je raskorak između broja ispitanika koji sami izvještavaju o kršenju
propisa i mnogostruko manjeg broja onih koji izvještavaju da su kažnjeni.
Samo jedan procenat građana je kažjen zbog nepridržavanja propisa o vožnji djece, uprkos
veoma rasprostranjenim pogrešnim uvjerenjima i praksi. Samo 6% vozača je kažnjeno zbog
upotrebe mobilnog telefona, nasuprot brojci od 76% koji priznaju da im se dešava da
telefoniraju dok voze. Dok 42% vozača priznaje da im se dešava da piju kada voze, samo 8%
ih je kažnjeno za vožnju pod dejstvom alkohola. 14% građana navodi da je kažnjeno za
nevezivanje pojasa, a 12% za preticanje.
Građani Crne Gore globalno gledano poznaju osnovne saobraćajne propise i činjenice o saobraćaju,
mada se njihovo znanje može okarakterisati kao uopšteno i površno. Građani su u stanju da približno
navedu veći broj pravila (na primjer u kojim situacijama nije dozvoljeno preticanje), kao i da prepoznaju
koji postupak je ispravan (na primjer da li dijete treba voziti na prednjem ili zadnjem sjedištu).
Ipak, samo između 10 i 30 procenata vozača zna da navede tačna zakonom propisana ograničenja
brzine na različitim vrstama puteva. Takođe, samo između 20 i 40 procenata građana je informisano o
tačnim uzrastima za koje vaţe posebna pravila u vožnji djece.
Građani uglavnom izražavaju pozitivne stavove prema poštovanju saobraćajnih propisa i pravila.
Čitavih 92% građana smatra, na primjer, da je konzumacija alkohola kada se vozi opasna. 74% smatra
da ne treba koristiti mobilni telefon za vrijeme vožnje, a preko dvije trećine građana smatra da
sigurnosni pojas efikasno štiti od povreda.

Saobraćajni znaci
Autor
UNICEF Crna Gora, IPSOS
Datum publikacije
Jezici
Montenegrin, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 1,66 MB)