„Învățăm împreună!” – campanie națională de sensibilizare și promovare a educației incluzive

28 Martie 2024
image
UNICEF/Moldova/2024

Ministerul Educației și Cercetării și UNICEF lansează campania națională „Învățăm împreună”, care are scopul de a promova educația incluzivă și importanța acesteia pentru copiii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale.  

Campania „Învățăm împreună” va aduce în prim plan istoriile unor copii cu cerințe educaționale speciale, care s-au integrat sau sunt în proces de integrare în școli, ajutați de părinți, colegi, profesori, cadre de sprijin și alte persoane din comunitate. De asemenea, în cadrul campaniei, în instituțiile de învățământ din țară vor fi organizate mai multe evenimente de informare și conștientizare cu genericul „Luna incluziunii”. Elevii și profesorii vor discuta despre importanța accesului la educație pentru toți copiii, inclusiv pentru cei cu cerințe educaționale speciale. În paralel, va fi lansat un concurs de desene și unul de eseuri, unde copiii vor putea prezenta cum văd ei incluziunea, pornind de la sintagma „Învățăm împreună”. Cele mai bune materiale vor fi promovate și premiate. 

Totodată, subiectul incluziunii va fi discutat în cadrul a 15 evenimente publice care vor fi organizate în diferite raioane ale țării și care vor întruni reprezentanți ai MEC, UNICEF, autorităților publice locale și instituțiilor responsabile de incluziune la nivel local, Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică, ONG-uri locale sau naționale care au tangență cu acest subiect. 

„Este de datoria noastră, a tuturor, să asigurăm accesul tuturor copiilor, inclusiv ai celor cu cerințe educaționale speciale, în instituțiile de învățământ din țara noastră. În ultimii ani s-au făcut eforturi în acest sens, dar mai avem mult de lucru la capitolul incluziunii copiilor cu dizabilități severe și a copiilor cu CES în grădinițe. Ministerul în acest an va dota instituțiile de învățământ cu dispozitive asistive, va organiza instruiri pentru profesori, va revizui formula de finanțare în încercarea de a ameliora situația în domeniul educației incluzive”, susține Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării. 

„Incluziunea oferă beneficii tuturor elevilor, nu doar celor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale. Promovarea incluziunii și a diversității, încurajează o cultură a empatiei și a înțelegerii în școală. Pe măsură ce elevii interacționează cu colegi din medii diferite, aceștia manifestă compasiune și respect pentru perspectivele și experiențele altora”, menționează Maha Damaj, Reprezentanta de Țară UNICEF în Republica Moldova. 

Campania „Învățăm împreună” își propune să contribuie la creșterea gradului de conștientizare a dreptului fiecărui copil de a avea acces la educație și la schimbarea atitudinii societății față de copiii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale. În prezent, doar unul din trei adulți ar accepta prezența copiilor cu dizabilități în aceeași clasă cu copilul lor, potrivit datelor Studiului Percepţiilor şi Atitudinilor Egalităţii în Republica Moldova. În același timp, în cadrul unor Focus Grupuri desfășurate de CBS AXA, copiii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale susțin că sunt ignorați, stigmatizați și nu se bucură pe deplin de dreptul lor la educație, iar părinții copiilor tipici menționează că educația copiilor lor va avea de suferit dacă în clasă cu ei se va afla un copil cu dizabilități.

Conform datelor Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică  în anul 2022, din numărul total de 460.835 de copii încadrați în grădinițele și școlile din Republica Moldova - 11.766 reprezintă copiii cu cerințe educaționale speciale. Totodată, din 10.628 de copii cu dizabilități, doar 5.753 copii sunt incluși în instituții preșcolare și școlare. 

Campania „Învățăm împreună” este lansată în contextul implementării Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2023-2027.

Contacte media

Valeria Dumitriu
Ofițer în Comunicare
UNICEF Moldova
Tel: +373 68878436

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit https://www.unicef.org/

Follow UNICEF on Twitter and Facebook