Svetska nedelja imunizacije 2022: #Dug život za sve

UNICEF i SZO pozivaju na intenzivne napore kako bi se osiguralo da svaki Kosovar bude deo kritične vakcinacije

19 Decembar 2022
Regular Immunization programme
UNICEF/2022

Svetska nedelja imunizacije – obeležava se svake godine tokom poslednje nedelje aprila – okuplja partnere širom sveta kako bi promovisali upotrebu vakcina koje štite ljude svih uzrasta od bolesti. Predvođeni Fondom Ujedinjenih nacija za decu (UNICEF) i Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO), tema ovogodišnje Svetske nedelje  imunizacije je #LongLifeForAll.  

Ovogodišnja tema naglašava ogromna istorijska dostignuća vakcinacije širom sveta. Više od dva veka, vakcine su pomagale u zaštiti dece i odraslih od ozbiljnih i smrtonosnih bolesti. Vakcine su među najnaprednijim dostignućima moderne nauke, smanjujući za polovinu smrtnost novorođenčadi i spašavajući milione života širom sveta.

Iako priznaje seizmički istorijski uticaj vakcina, svet je takođe trenutno na raskrsnici. Globalno, COVID-19 je napravio ogroman pritisak na zdravstvene sisteme i usluge, što sada preti da preokrene godine teško stečenog napretka u rutinskoj imunizaciji širom sveta, uključujući i Kosovo. Alarmantno 23 miliona dece širom sveta propustilo je vakcinaciju u 2020. Ovaj broj se može smanjiti samo kroz veću posvećenost i ulaganje u usluge imunizacije svih.

Kosovo još uvek ima značajne nedostatke u vakcinaciji za rutinske imunizacije. Samo troje od četvoro dece ili 73 procenta dece na Kosovu je potpuno vakcinisano [1] prema nacionalnom rasporedu imunizacije. A još više zabrinjavaju zapanjujuće nejednakosti koje ističu podaci, jer isti procenat– deca koja su potpuno imunizovana – iznosi samo 38 posto za decu iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, pri čemu više od polovine propusti neke od kritičnih imunizacija.

Kako bi smanjio uticaj COVID-19 na rutinske imunizacije, posebno među ranjivim grupama, UNICEF je u saradnji sa Nacionalnim institutom za javno zdravlje sproveo kampanju od vrata do vrata kako bi identifikovao decu koja su propustila vakcinaciju. Tokom nešto više od godinu dana, mobilni timovi za vakcinaciju porodične medicine kroz kampanju su podržali ukupno 6.300 deteta– većinom iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana.

Od početka 2021. godine, UN je takođe blisko uključen sa Ministarstvom zdravlja u pružanju podrške Kosovu u planiranju i uvođenju vakcinacije protiv COVID-19, uključujući obuku zdravstvenih radnika i postavljanje specifičnih mesta za vakcinaciju. Uprkos zajedničkim naporima, sa 50 posto pokrivenosti vakcinacijom do danas (najmanje jedna doza), Kosovari se pozivaju da povećaju stopu vakcinacije protiv COVID-19 kako bi se zaštitili od potencijalne ozbiljne bolesti.

Kao jedna od najisplativijih zdravstvenih intervencija, SZO i UNICEF naglašavaju da je vakcinacija kamen temeljac univerzalne zdravstvene pokrivenosti i od vitalnog značaja za postizanje optimalnog zdravlja za sve, svuda. Treba iskoristiti svaku priliku za vakcinaciju dece i odraslih prema kalendaru rutinske imunizacije. Sve prekvalifikovane vakcine SZO su sigurne i efikasne.  

[1] Prema Istraživanju višestrukih pokazatelja, Agencije za statistiku Kosova i UNICEF-a 2020. Broj predstavlja procenat dece uzrasta 24–35 meseci koja su primila sve preporučene vakcine.

Kontakti za medije.

Dafina Zuna
Službenik za komunikacije
UNICEF na Kosovu

O UNICEF-u i SZO:

UNICEF i SZO rade sa vlastima u preko 190 zemalja, teritorija i oblasti na jačanju nacionalnih zdravstvenih i programa imunizacije, uključujući i Kosovo.

Za više informacija kontaktirajte:

Dafina Zuna, UNICEF Kosovo, Tel: +383 44 185 123, dzuna@unicef.org

Edita Haxhiu, kancelarija SZO-a, Priština, Tel: +383 44 155 635, haxhiue@who.int