Uşaqlarda reqressiya: Bu nə deməkdir və balacanızı necə dəstəkləyə bilərsiniz

Uşaq psixologiyası mütəxəssisi izah edir ki, reqressiya məyusedici olsa da, o geniş yayılıb və adətən qısamüddətli olur.

UNICEF