COVID-19 salgını sırasında Türkiye'de yürütülen eğitim müdahalesi

UNICEF Türkiye Ülke Ofisi ve Development Analytics tarafından yürütülen çalışma, COVID-19 salgını sırasında Türkiye'de yürütülen eğitim müdahalesini ve bunun çocukların eğitime erişimi ve eğitimde kalıcılığı üzerindeki etkisini belgelemektedir.

Öne çıkanlar

UNICEF Türkiye Ülke Ofisi ve Development Analytics tarafından yürütülen çalışma, COVID-19 salgını sırasında Türkiye'de yürütülen eğitim müdahalesini ve bunun çocukların eğitime erişimi ve eğitimde kalıcılığı üzerindeki etkisini belgelemektedir. Çalışma, karma araştırma yöntemleri kullanılarak eğitim sektöründe pandemiye yönelik yapılan düzenlemeleri tespit ederek, sürecin çocukların öğrenimi üzerinde yarattığı potansiyel etkinin bir genel resmini sunmaktadır. Raporda ayrıca, süregelen sosyo-ekonomik eşitsizlikler ile eğitim eşitsizlikleri arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmak için detaylı analizlere de yer verilmektedir.

Yazar
UNICEF
Basım Tarihi
Diller
İngilizce