How play strengthens your child’s mental health

Playful moments are essential for your little one’s emotional well-being.

UNICEF
Zambiya, Lusaka’daki Chipata Kliniği’nde bir anne, çocuğunun doğum belgesini almak için sırada beklerken çocuğunu havaya kaldırıyor.
UNICEF/UN0152973/Schermbrucker
04 June 2024