About us

In Türkiye UNICEF, together with its partners, works to reach the most vulnerable children with essential interventions in education, child protection, social protection and child survival.

UNICEF Türkiye’de ortakları ile birlikte en güç durumdaki çocuklara eğitim, çocuk koruma, sosyal koruma ve çocukların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini amaçlarıylan temel müdahalelerle ulaşmak için çalışmaktadır.