21 learning activities for babies and toddlers

Never run out of ideas for playful ways to support your child’s development!

UNICEF
Guatemela’da Chacalte Chichen topluluğunda (Kekçice ve/veya Pokomçice dillerini konuşan bir maya topluluğu) bir anne, bebeğiyle birlikte UNICEF destekli Kapsamlı Çocuk Gelişimi Toplum Merkezleri (CECODII) tarafından düzenlenen olumlu ebeveynlik ve erken çocuk gelişimi konulu bir çalıştaya katılıyor.
UNICEF/UN0642776/Willocq
04 June 2024