Sarcina la adolescente în România

Raport

Repere de interes

Prezentul studiu este compus din trei analize distincte:

1. Analiza legislaţiei existente privind prevenirea sarcinilor şi a naşterilor în rândul adolescentelor, realizată prin analizarea strategiilor şi a politicilor din domeniul sănătăţii, educaţiei şi protecţiei copilului în vederea cunoaşterii situaţiei actuale pe plan legislativ.

2. Identificarea profilului sociodemografic, educaţional şi cultural al tinerelor expuse riscului de a deveni mame înainte de 18 ani, precum şi a opiniilor şi atitudinilor lor faţă de sănătatea reproducerii – realizată prin analiza secundară a datelor provenite din Studiul Sănătăţii Reproducerii din România

3. Identificarea opiniilor, atitudinilor şi propunerilor unor profesionişti şi decidenţi de la nivel central şi local în privinţa măsurilor care ar putea fi cele mai adecvate pentru diminuarea în timp a fenomenului – realizată prin culegerea de informaţii în cadrul unor discuţii de grup (focus grup), în cazul profesioniştilor, şi al unor discuţii individuale (interviu semistructurat), în cazul decidenţilor de politici publice în domeniul sănătăţii adolescentului.

Raport Sarcina la adolescente cover
Autor
Michaela Iuliana Nanu, Ecaterina Stativa, Daniela Vălceanu, Marina Ruxandra Oţelea
Data publicării
Limbi
Engleză, Română