Copiii din sistemul de protecţie a copilului - 2014

Situația copiilor din sistemul de protecție specială și a copiilor cu risc de separare de familia lor

Repere de interes

Această carte prezintă rezultatele cercetări a peste 52.000 de copii plasați în îngrijire publică din România (în protecție specială) care primesc servicii de protecție de tip familial sau rezidențial, așa cum se arată în tabelul Intrografului 1, precum și asupra copiilor cu risc de separarea de familiile lor de comunitățile sursă. Pentru a îndeplini obiectivele cercetării, au fost colectate diferite date cantitative și calitative.

Întreaga analiză din acest volum este centrată pe copii, cuprinzând atât copiii din sistemul de protecție specială, cât și copiii cu risc de separare de familia lor. Încercăm să răspundem la următoarele întrebări. Care este profilul lor? Din ce familii provin? Pe ce rute intră în sistem? Care sunt cauzele principale ale separării lor de familie? Ce fel de sprijin comunitar au primit, dacă există, înainte de a intra în sistem? Cum se face tranziția de la familie la îngrijire publică? Cum se plasează copiii în diferite tipuri de servicii? Cum sunt dezvoltate planurile de intervenție individualizate? Pe ce rute părăsesc sistemul? Care sunt șansele lor de a fi reintegrate în familie? Temele abordate sunt organizate în funcție de viziunea ANPDCA în trei faze: (1) înainte de a intra în sistem; (2) în cadrul sistemului; și (3) părăsirea sistemului.

Copiii din sistemul de protecție socială 2014
Autor
Manuela Sofia Stănculescu
Data publicării
Limbi
Engleză