Asistența medicală comunitară

Opinia asistenților medicali comunitari asupra condițiilor de muncă, activității profesionale și nevoilor de formare

Repere de interes

Activitatea de asistență medicală comunitară este esențială pentru asigurarea accesului populației vulnerabile la servicii de sănătate, în special la servicii preventive, precum și la serviciile din pachetul minim de la nivel comunitar. În comunitățile vulnerabile sau marginalizate, și în general, în mediul rural, nu există niciun furnizor public de servicii de sănătate, cu care autoritățile locale și județene să intervină în cazul unei situații speciale de sănătate publică sau a unei urgențe epidemiologice (cum este cazul prezentului context epidemiologic COVID), în condițiile în care medicii de familie sunt asimilați unor furnizori privați de servicii de sănătate. În acest context, trebuie subliniat caracterul public si universal al asistenței medicale comunitare. Activitatea AMC trebuie sa fie de colaborare sau complementară medicului de familie, dar nu subordonată acestuia.

Activitatea medicilor de familie este țintită pe persoanele asigurate și înscrise pe liste, iar pentru cei neasigurați, vulnerabili, beneficiari doar ai pachetului de bază, neexistând alternative locale în afară de AMC. Activitatea MF este centrată pe cabinet și nu pe munca în teren, în comunitate. Acest lucru este o realitate care se poate constata ușor și nu exista perspectiva imediată să se schimbe.

Aflați mai multe descarcând documentul alăturat - Asistența medicală comunitară. Opinia asistenților medicali comunitari asupra condițiilor de muncă, activității profesionale și nevoilor de formare.

Asistența medicală comunitară 2021
Autor
DANIEL CIUREA, DANA FĂRCĂȘANU, OANA MOTEA, LIDIA ONOFREI
Data publicării
Limbi
Engleză, Română
ISBN
ISBN 978-973-0-34785-2

Files available for download