Cadrul de politici pentru prevenirea sarcinilor și a consecințelor acestora la adolescenți

Despre

Sarcina la adolescente în România reprezintă un fenomen social complex pentru care instituțiile statului nu sunt încă pregătite pentru a acționa eficient. Consecința o reprezintă persistența României pe primele locuri în Europa în ceea ce privește nașterile la adolescente, perpetuarea acestui fenomen într-un cerc vicios întrepătruns îndeaproape cu sărăcia, cu costuri sociale și individuale semnificative.

Complexitatea marcată a acestei problematici face ca abordarea ei cu succes să nu poată fi îndeplinită de către un singur sector (sănătate, social sau educație), ci să necesite o abordare multisectorială, proactivă, creativă, o cultură organizațională cu adevărat centrată pe beneficiar. Cadrul de politici pentru prevenirea sarcinilor și a consecințelor acestora la adolescente își propune să jaloneze intervenții necesare de a fi implementate la nivel local și județean, pentru a se ajunge la controlul fenomenului.

Data publicării: ianuarie 2022

CADRUL DE POLITICI pentru prevenirea sarcinilor și a consecințelor acestora la adolescenți
Autor
Andreea Neculau, Diana Negut, Mihai Văcaru, Cristina Vladu