Mai mult de unu din cinci copii trăiește în sărăcie în 40 dintre cele mai bogate țări din lume

Franța, Islanda, Norvegia, Elveția și Marea Britanie au înregistrat creșteri semnificative ale sărăciei în rândul copiilor în perioada 2014-2021, în timp ce Letonia, Lituania, Polonia și Slovenia au înregistrat cele mai mari scăderi, potrivit celui mai re

06 Decembrie 2023
A young girl next to a bike in front of a run-down house
UNICEF/Cybermedia

FLORENȚA/NEW YORK, 6 decembrie 2023 - Unele dintre cele mai bogate țări din lume au înregistrat creșteri semnificative ale sărăciei în rândul copiilor în perioada 2014-2021, potrivit datelor publicate astăzi de UNICEF Innocenti - Biroul global de cercetare și prognoză.

Report Card 18: Child Poverty in the Midst of Wealth (Sărăcia copiilor din centrul bunăstării) - cel mai recent raport din seria care analizează bunăstarea copiilor în țările OCDE și UE - constată că Polonia și Slovenia sunt cel mai bine poziționate în ceea ce privește eforturile de combatere a sărăciei în rândul copiilor, urmate de Letonia și Republica Coreea. În schimb, unele dintre cele mai bogate țări incluse în raport rămân în urmă, aproape de coada clasamentului pe țări.

Raportul prezintă cea mai recentă și comparabilă imagine a sărăciei care afectează copiii în țările OCDE și UE și analizează politicile guvernamentale de sprijinire a veniturilor pentru familiile cu copii. Raportul constată că, în ciuda scăderii generale a sărăciei cu aproape 8% în 40 de țări între 2014 și 2021, la sfârșitul anului 2021 existau încă peste 69 de milioane de copii care trăiau în gospodării cu venituri mai mici de 60% din venitul național mediu.

„Impactul sărăciei asupra copiilor este atât persistent, cât și dăunător”, a declarat directorul UNICEF Innocenti - Biroul global de cercetare și prognoză, Bo Viktor Nylund. „Pentru majoritatea copiilor, acest lucru înseamnă că ar putea crește fără suficientă hrană nutritivă, fără haine, rechizite școlare sau un loc cald pe care să-l numească acasă. Aceasta împiedică respectarea drepturilor și poate duce la o sănătate fizică și mintală precară”.

Consecințele sărăciei se pot întinde pe durata întregii vieți. Copiii care se confruntă cu sărăcia au mai puține șanse de a termina școala și câștigă salarii mai mici la vârsta adultă. Potrivit raportului, în unele țări, o persoană născută într-o zonă defavorizată riscă să trăiască cu opt sau nouă ani mai puțin decât o persoană născută într-o zonă bogată.

Raportul evidențiază, de asemenea, inegalități uriașe în ceea ce privește riscurile de sărăcie. În 38 de țări în care sunt date disponibile, copiii care trăiesc într-o familie monoparentală au un risc de peste trei ori mai mare de a trăi în sărăcie decât ceilalți copii. Copiii cu dizabilități și cei care fac parte din minorități etnice/rasiale sunt, de asemenea, mai expuși riscului decât media.

România a înregistrat o evoluție pozitivă în ceea ce privește reducerea nivelului ratei de sărăcie a veniturilor copiilor între perioada 2012-2014 și perioada 2019-2021 (-22,5%). Cu toate acestea, 29% dintre copii trăiau încă în sărăcie relativă în perioada 2019-2021, ceea ce reprezintă cea mai mare rată dintre statele membre ale UE. În 2022, rata de deprivare materială și socială severă în cazul copiilor era de peste 30% în România. Aceasta este la un nivel de aproape 12 puncte procentuale diferență față de Bulgaria, țară plasată pe poziția a doua în UE în anul respectiv.

În plus, România are și cea mai mare prevalență a sărăciei persistente a copiilor (perioade prelungite sau episoade repetate de sărăcie) - 25% - dintre țările incluse în studiu. Experiențele persistente de sărăcie de-a lungul copilăriei pot fi asociate cu rezultate deosebit de negative pentru copii, exacerbând dezavantajele pe care sărăcia le creează deja. Unul dintre motivele principale ale ratei ridicate a sărăciei în rândul copiilor din România ar putea fi legat de impactul limitat al beneficiilor de protecție socială în reducerea sărăciei în rândul copiilor. În 2021, în medie, sistemul de transfer de venituri a redus sărăcia infantilă cu 42,4% în țările analizate, în timp ce în România impactul protecției sociale a rămas marginal și a redus sărăcia infantilă cu mai puțin de un sfert.

Pentru a eradica sărăcia în rândul copiilor, raportul face apel la guverne și la părțile interesate să urgenteze:

  • Extinderea protecției sociale pentru copii, inclusiv a alocațiilor pentru copii și pentru familii, pentru a suplimenta veniturile familiilor.  
  • Asigurarea accesului tuturor copiilor la servicii de bază de calitate, cum ar fi serviciile de îngriire și educația gratuită, care sunt esențiale pentru bunăstarea lor.
  • Crearea de oportunități de angajare cu remunerație adecvată și de politici pentru susținerea familiei, cum ar fi concediul parental plătit, pentru a sprijini părinții și persoanele care îngrijesc copii în concilierea responsabilităților profesionale și de îngrijire.
  • Să se asigure că există măsuri adaptate la nevoile specifice ale grupurilor minoritare și ale gospodăriilor monoparentale, pentru a facilita accesul la protecție socială, la servicii esențiale și la muncă decentă și pentru a reduce inegalitățile.

„Prestațiile bănești au un efect imediat în reducerea sărăciei. Factorii de decizie pot sprijini gospodăriile prin prioritizarea și creșterea cheltuielilor pentru prestațiile destinate copiilor și familiilor”, a adăugat Nylund. "Se pot învăța multe din succesele înregistrate în diferite țări. Modul în care vom folosi aceste învățăminte va determina cât de eficient putem asigura bunăstarea copiilor astăzi și în viitor”.

###

Note pentru editori

Descărcați raportul de aici.

Report Card 18: Child Poverty in the Midst of Wealth (Sărăcia copiilor din centrul bunăstării) reia analiza Report Card 12 privind efectul recesiunii din 2008-10 asupra sărăciei în rândul copiilor, publicată în 2014, și examinând progresele înregistrate în ultimul deceniu și ce mai este de făcut pentru a obține rezultate pentru copii.

Report Card 18 ia în considerare unitățile de măsură monetare și nemonetare (deprivare materială) pentru analiza sa. Unitatea de măsură principală a raportului este sărăcia relativă a veniturilor, adică proporția persoanelor care câștigă mai puțin de 60% din venitul mediu. Sărăcia nemonetară măsoară accesul la bunuri și servicii esențiale.

Contacte media

Cătălin Pruteanu
Media Officer
UNICEF Romania
Tel: +40 726 107 799

Despre UNICEF Innocenti

UNICEF Innocenti - Biroul Global de Cercetare și Prognoză abordează întrebările de cea mai mare importanță pentru copii, atât cele actuale, cât și cele emergente. Promovează schimbarea prin cercetare și prognoză cu privire la o gamă largă de probleme legate de drepturile copilului, stimulând discursul global și implicând activ tinerii în activitatea sa. UNICEF Innocenti echipează liderii de opinie și factorii de decizie cu dovezile de care au nevoie pentru a construi o lume mai bună și mai sigură pentru copii.

Urmăriți UNICEF Innocenti pe Twitter/X, Facebook, Instagram și LinkedIn


Despre UNICEF

UNICEF este prezent în România și în alte 190 de țări și teritorii pentru a promova supraviețuirea și dezvoltarea copiilor din perioada copilăriei mici până la adolescență. În România, UNICEF lucrează  împreună cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autorități locale, societatea civilă, sectorul privat, parteneri naționali și internaționali și mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educație timpurie de calitate și la școală, pentru protejarea adolescenților și monitorizarea drepturilor copilului, pentru protecție socială și pentru mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor. Pentru mai multe informații despre UNICEF și activitatea sa, vizitați https://www.unicef.org/romania/ro.

Urmăriți UNICEF în România pe Facebook și Instagram.