How to build your baby's mental health

Psychologist’s tips sa pagtulong sa iyong anak para madama na siya ay ligtas at protektado

UNICEF
Mother and daughter staying in an evacuation center weeks after Typhoon Odette struck the Province of Dinagat Islands
UNICEF Philippines/2022/Ella Quiogue
07 June 2022

Kailan ko kailangang umpisahan na pag-isipan at alagaan ang mental health ng baby ko? Paano ko mapapanatili ang positive mental health ng pamilya ko?

Pakinggan si Dr. Lisa Damour, isang psychologist and child development expert:

UNICEF

Hindi biro ang pag-aalaga ng sanggol. Nakakadama ng halo-halong emosyon ang mga magulang: Saya, frustration, pagod, kaba. Walang dapat ikatakot sa pagkakaroon ng mixed emotions tungkol kay baby. 

Malapit na akong maging magulang. Anong mga dapat kong i-expect pagdating sa mga emosyon at stress?

Ang pagiging bagong magulang ay isang major na pagbabago sa buhay. Ang bawat aspeto ng buhay mo ay mag-iiba. Nakadarama tayo ng stress tuwing kailangan nating harapin ang mga bago at hindi pamilyar na mga kondisyon, tulad ng pag-aadjust sa pagkakaroon ng sanggol. Kaya mag-expect ng stress, pero huwag masyadong mangamba. Magiging madali rin eventually ang pag-adjust kapag nasanay ka na sa mga pagbabago.

Kailan ko kailangang pag-isipan at alagaan ang mental health ng baby ko?

Kailangang pagtuunan ng pansin ang mental health ni baby simula sa pinaka-unang beses na makita at mahawakan mo siya. Sa simula palang, sayo siya kukuha ng pagmamahal, kaalaman at kaligtasan.

Ang pag-aaruga mo sa kaniya; ang proteksyon na binibigay mo; ang pagkakalma sa kanya kapag siya ay umiiyak; ito ang mga paraan kung kailan mo inilalatag ang pundasyon ng kanyang mental health panghabang buhay.

Sa simula palang, sayo siya kukuha ng pagmamahal, kaalaman at kaligtasan.

Paano na-a-apektukan ng stress ang emotional development ng anak ko?

Mayroong stress response na na-a-activate kapag natatakot ang mga babies; kapag nangangamba sila na makalimutan sila o na hindi mabigyan ng pansin ang pangangailangan nila.

Ang trabaho ng mga magulang ay tulungang pakalmahin ang stress response ni baby. Kapag kumalma siya, everything goes back to normal at matututunan ni baby na ang mundo ay ligtas at reliable. Mayroong ibang babies na hindi natututunan ito. Nasa stressful situations sila at walang emotional support na nagpapakalma sa kanila.

Kapag ang mga bata ay nakakaranas ng stressful situations at walang nakatatanda na tutulong sa kanilang pabutihin ang kanilang pakiramdam, maaaring mahirapan sila sa pag-handle ng emotions paglaki.

Ang trabaho ng mga magulang ay tulungang pakalmahin ang stress response ni baby. Kapag kumalma siya, everything goes back to normal at matututunan ni baby na ang mundo ay ligtas at reliable.

Paano ko matututunan magpakita ng pagmamahal sa anak ko kung hindi ko na-experience ito noong bata ako?

Mahirap ang pagiging magulang. Kailangan itong pag-aralang gawin. Maaari tayong maging magaling dito, basta’t mag-commit tayo.

Ito ang mga paraan na makakatulong siguraduhing maibibigay mo sa iyong anak ang mga ninanais mong mga bagay na sana ay naibigay sayo noong bata ka: Maging attentive ka sa baby mo, bigyan ng atensyon at maging responsive sa mga pangangailangan niya, at siguruhin na ika’y affectionate at laging nandyan para sa kanya. Ito ang mga kailangan niya para magkaroon ng great start sa buhay niya.

Maging attentive ka sa baby mo, bigyan ng atensyon at maging responsive sa mga pangangailangan niya, at siguruhin na ika’y affectionate at laging nandyan para sa kanya.

Paano ko mapapanatili ang positive mental health ng pamilya ko?

Ayon sa deka-dekadang mga research, kailangan ng mga bata ang dalawang bagay na ito: Kailangan nila ng isang mapagmahal na tahanan kung saang ramdam nila na gusto sila ng mga kapamilya nila, at kailangan nila ng predictable na pamumuhay sa tahanan nila. Kailangang alam nila ang mga dapat i-expect, na magkaroon sila ng sense of structure at reliability sa paligid nila.

Kaya i-enjoy mo si baby; makipaglaro, kausapin, at yakap-yakapin mo siya. Makakapagpasarap ito sa pakiramdam mo at ni baby. Nakakapag-release ito ng natural hormones na makakapagpaigi ng bond mo sa iyong anak.

Kailangang alam nila ang mga dapat i-expect, na magkaroon sila ng sense of structure at reliability sa paligid nila.

Okay lang ba na magpakita ng galit o lungkot sa harap ng baby ko?

Ikaw ang unang guro ng anak mo. Marami siyang matututunan sayo, kabilang na ang mga emosyon at damdamin. Kaya kapag may dinaramdam ka, lalo na yung mga masasakit, nanaisin mong pag-isipan kung paano mo ito i-e-express sa paraan na hindi overwhelming o nakakatakot sa iyong anak. Gugustuhin mo rin na gawing halimbawa kung paano mo na-ma-manage ang mga mahihirap at masasakit na emosyon, tulad ng paghanap ng appropriate na paraan para makayanan ang mga ito: pupunta sa labas, maglalakad, lalapit sa iba para humingi ng suporta.

Importanteng tandaan na ang definition ng mental health ay hindi ang pagiging masaya, relaxed at kalmado palagi. Ang mental health ay ang pagkakaroon ng tamang emosyon o feeling sa naaayong panahon at ng kaalaman kung pano ito i-manage appropriately.

Ano ang dapat gawin kapag na-o-overwhelm?

Kailangang maglaan ng oras para i-manage ang stress. Maraming magagandang paraan para makayanang harapin at makontrol ang stress. Una, siguruhin na mayroon kang mabuting social support. Bawat isa sa atin ay kailangan ng masasabihan ng mga dinaramdam, at ng mga tao na makakapagparamdam na accepted at connected ka.

Pangalawa, makakatulong rin ang paghahanap ng masayang mapagkaka-abalahan. Minsan, kailangan lang natin ng mental vacation: Magbasa ng libro, o makipagkita sa mga kaibigan at kapamilya. Ilayo muna ang isip sa bagay o sitwasyon na nakakapagpa-stress sayo para makapag-reset ka at gumaan ang iyong pakiramdam.

Panghuli, importanteng pangalagaan ang ating katawan para maalagaan nang mabuti si baby: Siguruhing nakakakuha ng sapat na tulog, kumain nang maigi, at mag-exercise nang sapat.

--------------

Dr. Lisa Damour is a psychologist, best-selling author, monthly New York Times columnist and mother of two. She has written numerous academic papers, chapters, and books related to education and child development.