Vizuali o koronavirusu (COVID-19)

Kako se zaštititi od koronavirusa?

UNICEF Crna Gora