Osama Makavi Kogali, novi šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru

Osama Makavi Kogali danas počinje svoj mandat kao treći šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori od obnove nezavisnosti 2006. godine. Kogali ima 25 godina međunarodnog iskustva u UNICEF-u.

UNICEF Crna Gora
Osama Makavi Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2017
28 Jul 2017

PODGORICA, 28. jul 2017. godine – Osama Makavi Kogali danas počinje svoj mandat kao treći šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori od obnove nezavisnosti 2006. godine. Kogali ima 25 godina međunarodnog iskustva u UNICEF-u.

 

Radujem se što ću predvoditi UNICEF u Crnoj Gori narednih godina. Takođe, radujem se saradnji sa svim partnerima na unapređenju prava djece u Crnoj Gori. Nastavićemo da zastupamo prava sve djece, a naročito one kojoj je pomoć najviše potrebna: djece sa smetnjama u razvoju, djece bez roditeljskog staranja, djece koja žive u siromaštvu i one koja su u kontaktu sa zakonom.

Osama Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Prije dolaska u Crnu Goru, Kogali je bio šef predstavništva UNICEF-a u Omanu, zamjenik šefa predstavništva UNICEF-a u Iraku, regionalni koordinator za vanredne situacije u Regionalnoj kancelariji UNICEF-a za Bliski Istok i Sjevernu Afriku, glavni koordinator UNICEF-a za vanredne situacije u Pakistanu, itd. Kao državljanin Sudana, Kogali je 1992. godine počeo da radi za UNICEF u Sudanu. Magistar je ekonomskih nauka. Osamu Makavija Kogalija imenovao je izvršni direktor UNICEF-a Entoni Lejk, nakon konsultacija sa Vladom Crne Gore.

UNICEF će nastaviti da radi u partnerstvu sa nadležnim organima na nacionalnom i lokalnom nivou, sa civilnim društvom, medijima, privatnim sektorom, međunarodnom zajednicom, djecom i roditeljima kako bi se svakom djetetu obezbijedilo srećno, zdravo i bezbjedno djetinjstvo, kao i prilike za ostvarenje punog potencijala.

Osama Kogali, Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

UNICEF je u Crnoj Gori fokusiran na rješavanje uzroka nejednakosti u ostvarivanju prava djeteta, sa posebnim fokusom na dječake i djevojčice pogođene siromaštvom, nepovoljnim iskustvima i društvenom isključenošću. Programske intervencije i inovacije UNICEF-a pružaju podršku tekućim reformama kako bi se osigurala njihova usaglašenost sa najnovijim globalnim i naučnim saznanjima o razvoju djeteta. Program rada UNICEF-a za djecu u Crnoj Gori posebno je usmjeren na razvoj u ranom djetinjstvu kako bi se svakom djetetu osigurao najbolji mogući početak života, kao i na socijalnu i dječiju zaštitu i kvalitetno obrazovanje kako bi se svakom djetetu obezbijedilo znanje, vještine i mogućnosti da odraste u srećnog, produktivnog i odgovornog građanina/ku XXI vijeka.

Nakon Nole Skiner i Bendžamina Perksa, Kogali je treći šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori nakon njene obnove nezavisnosti 2006. godine.