Stavovi mladih prema Evropskoj uniji i evropskim integracijama

Rezultati istraživanja, jul 2010

Stavovi mladih prema Evropskoj uniji i evropskim integracijama (naslovnica)
UNICEF Crna Gora

Istaknuti djelovi

Pred Vama se nalaze rezultati istraživanja koje je posvećeno stavovima mladih prema Evropskoj Uniji i evropskim integracijama. Cilj istraživanja je da bolje razumijemo mlade i njihove stavove kada je riječ o EU. Uzorkom je obuhvaćeno 1007 ispitanika-ica iz svih srednjih škola u Crnoj Gori, sa izuzetkom dvije škole koje imaju simbolički mali broj ispitanika-ica. Procedura uzorkovanje podrazumijevala je trostruku stratifikaciju i to po školama, razredima i odjeljenjima, pri čemu je sam izbor učenika po odjeljenjima bio slučajan, sa po 1-10 ispitanika-ica po popisnom krugu u zavisnosti od veličine škole i broja odjeljenja. Ovakva procedura i broj ispitanika-ica garantuju reprezentativnost sa standardnom statističkom greškom, mjerenje od +/- 3.9% sa intervalom povjerenja od 95%. Dizajn i struktura uzorka po školama dati su u annex-u 3. Od ukupno ispitanih, njih 23.1% trenutno pohađa prvi razred (233 učenika-ce), 29% je u drugom razredu (292 učenik-ce), 26.6% u trećem (268 učenika-ca), a 21.3% su maturanti (214 učenika-ca). Među ispitanicima je više bilo ženskih pripadnica, i to 59.3% (njih 597), dok je mušku populaciju činilo 40.7% ispitanika (409 učenika). Kada je u pitanju nacionalna pripadnost, njih 47.2% se izjasnilo kao Crnogorac-ka (475), Srbin-kinja 34.8% (350), Musliman-ka 7.9% (80), Alanac-ka 2.8% (28), Bošnjak-inja 2.4% (24), 2.6% (26) je napisalo nešto drugo, a 0.4% se izjasnilo kao Hrvat-ica (4). Od ukupnog broja, 2% (20) nije željelo da da odgovor na ovo pitanje.Najveći broj ispitanika-ica živi u gradskom naselju – 59.6% (600), zatim u prigradskom 28.4% (286), na selu živi 11.6% (117), a dogovor nije dalo 0.4% ispitanika-ica (4). Prema tvrdnjama ispitanika-ica, njih 38.1% (384) je prethodne godine ostvarilo odličan uspjeh, vrlodobar 33.8% (340), dobar 21.3% (214), dovoljan 3.3% (33), a nedovoljan 0.4 (4%), dok 3.2% (32) nije odgovorilo na ovo pitanje.

Stavovi mladih prema Evropskoj uniji i evropskim integracijama (naslovnica)

Author

De Facto Consultancy

Datum publikacije

Jezici

Montenegrin,
Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 872,95 KB)

Istraži više