Rani razvoj djece (KAP)

Istraživanje o znanju, stavovima i ponašanju građana

Rani razvoj djece (naslovnica istraživanja)
UNICEF Crna Gora

Istaknuti djelovi

Terenska anketa rađena u domaćinstvu kod ispitanika, „licem u lice“ Nacionalni reprezentativni uzorak majki/staratelja djece do 6 godina starosti Uzorački okvir: populacija po popisu 2003 i procjenjene populacione dinamike. Veličina uzorka: 1200 ispitanika: • 1000 majki/staratelja koji žive u Crnoj Gori • dodatni uzorak 200 romskih majki/staratelja koji žive u romskim naseljima Tip uzorka je troetapni stratifikovani slučajni uzorak, sa etapama: 1. Teritorija biračkog mjesta birana sa vjerovatnoćom proporcionalnom veličini - PPS 2. Domaćinstvo izabrano metodom slučajnog koraka od zadate adrese sa jednakim vjerovatnoćama (simulacija SPSWoR uzoračke šeme) dok se kvota ne popuni 3. Primarni staratelj djeteta do 6 godina starosti Stratifikacija je urađena na osnovu: Tipa naselja – urban/rural Tri geo-ekonomska regiona Post stratifikacija na osnovu: pola i godina, tipa naselja I geo-ekonomskih regiona Terenska kontrola na 12% uzorka u svim stratumima proporcionalno veličini uzorka, logička kontrola i kontrola konsistencije u 100% slučajeva

Rani razvoj djece (naslovnica istraživanja)
Author
UNICEF, Strategic Puls Group
Datum publikacije
Jezici
Montenegrin, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 3,64 MB)