Analiza rada centara za socijalni rad u Crnoj Gori

Analiza ukazuje da je Crna Gora uložila značajne napore i resurse u unapređenje rada CSR u posljednjih 10 godina.

Dječak kroz lupu gleda u kameru
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2015

Istaknuti djelovi

Kao i u drugim zemljama jugoistočne Evrope, aktuelni društveni izazovi u Crnoj Gori su: siromaštvo, socijalna isključenost, nezaposlenost (naročito mladih i žena), unutrašnje migracije, društvena polarizacija i društveno-demografski trendovi starenja stanovništva. Kako bi što bolje odgovorila na socijalne i društvene izazove, Crna Gora je u posljednjih deset godina sprovela sveobuhvatnu reformu sistema socijalne i dječje zaštite. Inicijalni podstrek za reformu bila je značajna ekspertska podrška UN agencija (UNICEF, UNDP), kao i finansijska podrška Evropske unije (IPA 2010, 2014), koja je rezultirala usklađivanjem zakonskog i strateškog okvira s međunarodnim dokumentima i standardima, osnivanjem Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, sprovođenjem sveobuhvatne reforme CSR, te intenziviranjem procesa deinstitucionalizacije i decentralizacije, koji su doprinijeli značajnom smanjenju broja korisnika na rezidencijalnom smještaju i širenju broja usluga koje se pružaju na nivou porodice i zajednice. Jedan od najznačajnijih rezultata reforme jeste reforma CSR, čiji su ciljevi: uvođenje metodologije vođenja slučaja u rad CSR, promjena organizacije rada centara i uvođenje poslova supervizije. Centar za socijalni rad predstavlja osnovnu ustanovu socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori kojoj su povjerena javna ovlašćenja u oblasti socijalne i dječje zaštite. Ovu zaštitu centar obavlja u direktnom radu s korisnicima: djecom i porodicama, odraslim i starim licima. Na teritoriji
Crne Gore funkcioniše 13 CSR i 12 područnih jedinica, pokrivajući teritoriju od 24 opštine u Crnoj Gori. Ministarstvo rada i socijalnog staranja uradilo
je 2011. godine inicijalnu analizu rada CSR, uz stručnu podršku Predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru i finansijsku podršku Evropske unije, koja je ukazala na potrebu sveobuhvatne reforme centara u cilju povećanja broja i profesionalne nadgradnje kapaciteta zaposlenih, potrebe uvođenja novih metodologija rada, neophodnosti teritorijalne reorganizacije rada i dr. Ova analiza nastala je kao rezultat potrebe države Crne Gore da izmjeri progres koji je ostvaren u oblasti unapređenja direktnog rada s korisnicima sistema socijalne i dječje zaštite, a koji se mjeri kroz uticaj niza reformskih inicijativa od značaja za rad CSR, sprovedenih u periodu od 2011. godine do danas. Analiza predstavlja integralni dio sveobuhvatne reforme sistema socijalne
i dječje zaštite i kao takva sprovedena je na početku primjene petogodišnjeg strateškog plana razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori Strategija razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period 2018–2022. godine). U tom smislu, adekvatno je pozicionirana da generiše podatke i informacije na osnovu kojih donosioci odluka mogu razviti politike i mjere u cilju poboljšanja organizacije i rada CSR.

Dječak kroz lupu gleda u kameru
Author
UNICEF Crna Gora
Datum publikacije
Jezici
Montenegrin, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 2,59 MB) (PDF, 344,54 KB)