Kanak-kanak pinggiran

kemiskinan dan penafian hak kanak-kanak bandar di rumah pangsa KL

Baby sleeping on blanket
UNICEFMalaysia/2019/Atikah

Highlights

Berdasarkan sampel miskin bandar yang dijalankan di rumah pangsa di Kuala Lumpur, hasil kaji selidik ini mendedahkan penemuan berkaitan kemiskinan kanak-kanak dalam pelbagai dimensi, terutama mengenai kekurangan zat makanan yang perlu diambil perhatian.

Baby sleeping on blanket (malay)
Author
UNICEF Malaysia & DM Analytics
Publication date
Languages
English, Malay

Download the report

(PDF, 4,98 MB)