UNICEF proširuje saradnju sa opštinama za decu

02 Novembar 2023
English
UNICEF/2023

Priština, 1. novembar 2023 – Danas su UNICEF na Kosovu i opština Priština potpisali memorandum o razumevanju, „Opština za decu i omladinu Prištine;“ zajednički se posvećujući unapređenju ostvarivanja prava dece i osiguranju da su prioriteti dece u središtu agende opštinske uprave.

Opštinske vlasti su važni partneri za prava deteta, jer donose odluke i upravljaju resursima koji direktno utiču na njihove živote. Zajedno sa opštinama Dragaš, Gnjilane, Đakovica, Lipljan i Zubin Potok, Priština je šesta opština u partnerstvu sa UNICEF-om na Kosovu koja zajednički sprovodi intervencije koje direktno utiču na decu kroz poboljšanje obrazovanja, razvoja u ranom detinjstvu, zdravstvenih i usluga zaštite.

Lokalni nivo je takođe mesto gde se svi sektori mogu udružiti i ubrzati podršku najugroženijoj deci i porodicama, kojima su potrebni održivi i koordinirani pristupi. Novi Zakon o dečijoj zaštiti dao je opštinama značajnu ulogu u zaštiti i podršci detetu, uključujući i obavezu osnivanja opštinskih timova za prava deteta. Ovi timovi, kojima predsedavaju gradonačelnici, okupljaju različite opštinske uprave i predstavnike civilnog društva kako bi razvili opštinske politike u vezi s decom i osigurali koordiniran i multisektorski pristup koji zadovoljava potrebe dece. UNICEF upućuje čestitke za 23 opštine, uključujući Prištinu, koje su osnovale ove timove.

UNICEF na Kosovu ostaje posvećen partnerstvu sa lokalnim vlastima, nevladinim organizacijama i drugim lokalnim zainteresovanim stranama kako bi izgradio kapacitete i olakšao saradnju između sektora kako nijedno dete ne bi bilo zapostavljeno.

Kontakti za medije.

Dafina Zuna
Službenik za komunikacije
UNICEF na Kosovu

O UNICEF-u
UNICEF radi na nekim od najtežih mesta na svetu, kako bi došao do najugroženije dece na svetu. U više od 190 zemalja i teritorija, radimo za svako dete, na svakom mestu, kako bismo izgradili bolji svet za sve.

Za više informacija o UNICEF-u i njegovom radu, posetite:

https://www.unicef.org/kosovoprogramme/