Sabirajte i uživajte

Priručnik o ishrani djece, tinejdžera i adolescenata koji boluju od dijabetesa

Sabirajte i uživajte
UNICEF

Highlights

Podsjetimo se nekoliko bitnih činjenica koje vam omogućavaju pravilan rast, razvoj i ugodan život, činjenica koje vam pomažu da se ne osjećate drugačije u odnosu na vaše vršnjake koji ne boluju od dijabetesa.

Sabirajte i uživajte
Author(s)
UNICEF
Publication date
Languages
Bosnian

Files available for download