UNICEF Türkiye Yıllık Rapor - 2021

Türkiye - UNICEF İş birliği Programı 2021-2025

Bir çocuk elinde kuklalarla kameraya gülümsüyor.
UN058533/Vas

Öne çıkanlar

UNICEF Türkiye 2021 Yıllık Raporu, UNICEF’in, ortaklarıyla beraber, çocuklara nasıl hayati destek sağladığını ortaya koymaktadır. Rapor, Türkiye’deki çocuklara, geçmişleri veya koşulları ne olursa olsun, karşılaştıkları dezavantajların üstesinden gelerek hayatlarında kalıcı ve olumlu bir etki yaratmak ve onlara hak ettikleri umut verici geleceği sağlamak için nasıl yardımcı olduğumuzu göstermektedir. UNICEF, mülteci ailelerin çocukları ile savunmasız ve dezavantajlı çocuklar dâhil olmak üzere tüm çocukları desteklemektedir. Türkiye hükûmeti, diğer kurumlar ve STK’larla iş birliği içinde çalışarak ülkedeki tüm çocukların eğitime ve temel hizmetlere eşit şekilde erişmesini sağlamaya yardımcı olmaktayız. UNICEF, her kız ve erkek çocuğun yaşam kalitesini dönüştürmeyi amaçlamaktadır. UNICEF, ister küçük çocuklar ve anneler için sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, ister okul çağındaki çocuklar için öğrenimde devrim yaratılması, ister çocukların ruh sağlığı sorunlarının ele alınması ya da gençlere eğitim fırsatları sunulması olsun, doğumdan yetişkinliğe uzanan yolculuklarının her aşamasında çocuklara destek olmaktadır.

Yıllık Rapor 2021 Kapak Sayfası
Yazar
UNICEF
Basım Tarihi
Diller
İngilizce

Files available for download