Ortaöğretime Uyum Programı: Uygulama Klavuzu Uyum Etkinlikleri

Ortaöğretime Uyum Programı: Uygulama Klavuzu Uyum Etkinlikleri

Öne çıkanlar

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından UNICEF’in teknik desteği ile geliştirilen Ortaöğretime Uyum Programı: 1) Veli ve öğrencinin okula ilişkin bilgilendirilmesi; 2) Uyumu kolaylaştıran becerilerin kazandırılması; 3) Akademik ve mesleki gelişimin desteklenmesi 4) Koruyucu ve destekleyici eğitim ortamının oluşturulması olarak belirlenen dört temel alan, 8 tema ve bu temalarla ilişkili olarak geliştirilen, öğrenci ve veliye yönelik etkinliklerden oluşan bir programdır.
Ortaöğretime Uyum Programı, okul yöneticileri ve rehber öğretmeni koordinasyonunda, hazırlık ve 9. sınıf rehber öğretmenleri ile belletici öğretmenler tarafından, branş öğretmenlerinin de desteği ile uygulanacaktır. Program, eğitim öğretim yılı başlamadan önceki hafta en az 3 yarım gün uygulanacak şekilde tasarlanmıştır. Ortaöğretime Uyum Programı, program kapsamında bulunan alanlar ve temalar altındaki etkinlik çeşitliliği sayesinde, her okulun  kendi ihtiyaç ve koşullarına bağlı olarak ve seçecekleri etkinliklerin dört alanı ve 8 temayı da kapsaması koşuluyla kendi uygulama planlarını yapabilmelerine olanak vermektedir.

Ortaöğretime Uyum Programı: Uygulama Klavuzu Uyum Etkinlikleri
Yazar
UNICEF
Basım Tarihi
Diller
Türkçe