Nitelikli kapsayıcı eğitim

UNICEF, Türkiye’deki bütün okulların her çocuk için gerçek anlamda kapsayıcı olmasını amaçlıyor.

UNICEF aims to make all schools in Turkey truly inclusive and child-focused for every child