UNICEF ve ILO Türkiye’den, Kriz Dönemlerinde Çocuk İşçiliğini Sonlandırma Taahhütlerini Yerine Getirme Çağrısı

12 Haziran 2024
UNI487770
UNICEF/UNI487770/Himu

ANKARA, 12 HAZİRAN 2024 - 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü vesilesiyle UNICEF ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye, tüm paydaşları çocuk işçiliğini sona erdirmeye katkıda bulunmaya çağırıyor.

ILO'nun “En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılması Konulu 182 Sayılı Sözleşmesinin (1999) kabulünün 25. yıl dönümünde, UNICEF ve ILO Türkiye, kamu kurumları, sosyal ortaklar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını destekleme konusundaki kararlılıklarını yeniden vurguluyor ve çocuk işçiliğini sona erdirme ve çocukları çocuk işçiliğinden koruma çabalarını hızlandırmayı hedefliyor.

UNICEF ve ILO'nun 2021 raporuna göre, dünya genelinde 160 milyon çocuk hâlâ çocuk işçi ve bu çocukların 79 milyonu  sağlıklarını, güvenliklerini ve ahlaki gelişimlerini doğrudan tehlikeye atan tehlikeli işlerde çalışıyor.

Doğal afetler ve krizler, eğitime, sosyal korumaya, sağlık hizmetlerine ve çocuk korumaya erişimi kesintiye uğratarak aileleri yoksulluğa sürüklüyor, insan onuruna yaraşır geçim fırsatlarını sınırlıyor ve çocukların çocuk işçiliğine zorlanmasına neden oluyor.

2015 yılında, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG) 8.7'nin kabul edilmesiyle birlikte, uluslararası toplum, çocuk işçiliğinin tüm biçimlerinin 2025 yılına kadar ortadan kaldırılmasına yönelik bir taahhütte bulundu. Ancak, çocuk işçiliği artıyor ve dünya, kimseyi geride bırakmama sözünü yerine getiremiyor gibi görünüyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmada bir dönüm noktasındayız. Çocuk işçiliğine mecbur kalan çocuklar, aynı zamanda eğitimden mahrum kalan, en kötü sağlık koşullarına maruz kalan ve temiz suya ve sanitasyona erişimi sınırlı olan çocuklar. Çocuk işçiliğinin tüm biçimlerinin 2025 yılına kadar ortadan kaldırılması çağrısında bulunan SKH 8.7, tüm Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin %60'ından fazlasıyla ilişkili durumda.

UNICEF ve ILO, Türkiye'de son birkaç on yılda çocuk işçiliğinin azaltılmasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini gözlemliyor. Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik birbirini detekleyici nitelikteki ulusal programlar, UNICEF ve ILO’nun ulusal çabalara etkili bir şekilde katkıda bulunması için sağlam bir zemin sunuyor.

2024 yılında Türkiye, geçmişte bu alanda elde ettiği başarılar ve daha fazlası için bulunduğu taahütler sebebiyle, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 8.7'yi gerçekleştirme amacıyla kurulan bir küresel koalisyon olan İttifak 8.7’de  “Rehber Ülke” olarak tanınmıştır. Bu bağlamda, Türkiye, çocuk işçiliğini ortadan kaldırma, zorla çalıştırma ve insan ticareti ile mücadele etme çabalarını güçlendirmeyi ve deneyimlerini küresel toplulukla paylaşmayı taahhüt etmektedir.

UNICEF ve ILO, çocukları ekonomik sömürüden ve çocuk işçiliğinden korumak için sürdürülebilir eylemlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulunmaktadır. Çocuk işçiliğinde olası bir artışın kaçınılmaz olmadığını ve ulusal stratejilerin her zamanki gibi kritik öneme sahip olduğunu belirtmek önemlidir. Türkiye’de çocuk işçiliğine dahil olan 700,000'den fazla çocuk varken, UNICEF ve ILO, hükümeti, sosyal tarafları, sivil toplum kuruluşlarını, uluslararası kuruluşları ve özel sektörü ulusal çabaları sürdürmeye ve her çocuğun güvenliğini ve iyi olma halini sağlamaya çağırmaktadır.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi konuyla ilgili olarak; “Çocuk işçiliği, çocukları çocukluklarından mahrum bırakır ve potansiyellerini gerçekleştirmelerini engeller. Çocukların ve ailelerinin sosyo-ekonomik refahlarını korumak için ihtiyaç duydukları araçlara sahip olduklarından emin olmalıyız. Kaliteli eğitim, sosyal koruma hizmetleri ve daha iyi ekonomik fırsatlar büyük fark yaratabilir. Çocuk İşçiliği, bir  çocuk hakları ihlalidir; ortadan kaldırılmasını sağlamak için bir araya gelmek hepimizin için zorunlukluktur” dedi.

Yasser Hassan, ILO Türkiye Direktörü ise; “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin vaatlerini başarmaktan hâlen çok uzağız. 2000 yılından bu yana çocuk işçiliğinin azaltılmasında kaydedilen ilerleme, genel çocuk nüfusundaki büyük artışa rağmen dikkate değerdir. Son dönemde çocuk işçiliğinde görülen hızlı düşüşler, hızlandırılmış ilerlemenin mümkün olduğunu göstermektedir. Hızla hareket etmemiz gerekiyor. Herkes için insana yakışır iş fırsatlarının genişletilmesi kritik öneme sahiptir. Sosyal korumaya ve kaliteli eğitime yatırım yapmak, uygulanabilir alternatifler sunar. Zararlı toplumsal cinsiyet normlarıyla ve ayrımcılığın diğer tezahürleriyle mücadele etmeliyiz. Çocuk işçiliğinin gerçekleştiği farklı bağlamlara uygun özel politika tedbirleri için etkili bir sosyal diyaloğa ihtiyaç vardır” şeklinde konuştu.

Bu Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde, UNICEF ve ILO Türkiye, çocuk işçiliğini ortadan kaldırma konusundaki taahhütlerini bir kez daha yinelerken, çocukların ve ailelerin refahını iyileştirmek için etkin sosyal koruma müdahalelerinin ve çocuk işçiliğinin temelde yatan nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik kaliteli ve kapsayıcı eğitim ve sosyal hizmetlere erişim olanaklarının yaygınlaştırılmasının önemini vurguluyor. Ayrıca, UNICEF ve ILO Türkiye tüm ilgili taraflara Çocuk Hakları ve İş İlkelerinin desteklenmesi, Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Hakların benimsenmesi ve İş Dünyası İlkelerini ve Sorumlu İşletme Yönetiminin teşvik edilmesi için katkı vermeye;  çocuk işçiliğinin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için finansmanı artırmak ve uluslararası işbirliğini sağlamak amacıyla veri odaklı ve programatik yaklaşımlar yoluyla çabaları hızlandırma çağrısında da bulunuyor.

 


[1] UNICEF – ILO Joint Publication (2020): Child Labour: Global Estimates 2020, Trends and the Road Forward  https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/

[2] https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Child-Labour-Force-Survey-2019-33807 

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10
Tülay Güler
Communication Officer
UNICEF in Türkiye
Telefon: +90 532 773 71 96

UNICEF hakkında

UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu yerlerinde çalışmalar yapmaktadır. 190 ülkede ve bölgede, her yerde, herkes için daha iyi bir gelecek kurmak için çalışıyoruz.

UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için www.unicef.org.

UNICEF’i TwitterFacebookInstagram ve YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz.