UNICEF: Savaşın ya da doğal afetlerin etkilediği ülkelerde 104 milyondan fazla çocuk ve genç (her 3 çocuk ve gençten 1'i) okula gitmiyor

Acil durumların yaşandığı ve 15-17 yaşlarındaki 5 çocuktan 2’sinin ilköğretimini tamamlayamadığı ülkelerde ergen yaştakiler karanlık bir gelecekle karşı karşıya  

19 Eylül 2018
UNICEF: Savaşın ya da doğal afetlerin etkilediği ülkelerde 104 milyondan fazla çocuk ve genç (her 3 çocuk ve gençten 1'i) okula gitmiyor
UNICEF/UN0188088/Fuad

NEW YORK, 19 Eylül 2018 – Çatışmaların ya da doğal afetlerin etkilediği ülkelerde yaşayan 5 ile 17 yaş arası her üç çocuk ve gençten 1’i (104 milyon çocuk ve genç) okula gitmiyor. UNICEF tarafından hazırlanan yenirapora göre bu sayı tüm dünyada okul dışı çocuk sayısının üçte birinden fazlasını oluşturuyor. Tüm dünyada, 5 ile 17 yaş arasında olup okula gitmeyen çocuk ve genç sayısı toplam 303 milyonu buluyor.
 
Raporda belirtildiğine göre, çatışmalardan ya da afetlerden etkilenen ülkelerde yaşayan 15-17 yaşlarındaki her 5 kişiden 1’i hiç okula gitmemiş, her 5 kişiden 2’si de ilköğretimi bitirmemiş durumda.
 
Çalınan Bir Gelecek: Genç ve Okula Gitmeyen başlığını taşıyan rapor, insani açıdan acil durumların yaşandığı ülkeler de dâhil olmak üzere tüm ülkelerde ilkokul öncesinden başlayarak liseye kadar olan dönemde çocukların ve ergenlerin eğitimle ilgili durumlarını inceliyor.
 
UNICEF Genel Direktörü Hanrietta Fore: “Bir ülke çatışmalar yaşadığında ya da bir doğal afet ülkeyi vurduğunda iki kere mağdur olanlar her zaman çocuklar ve gençlerdir. Kısa süre içinde okulları tahrip olmakta, hasar görmekte, askeri güçler tarafından işgal edilmekte, hatta kasıtlı saldırılara maruz kalmaktadır. Böylece bu çocuklar ve gençler de okul dışı olan milyonlarca akranına katılmakta ve yıllar geçtikte okula dönüş yapanların sayısı yok denecek kadar az olmaktadır. Uzun dönemde bu insanlar (ve yaşadıkları ülkeler) birbirini izleyen yoksulluk döngüleriyle karşılaşmaya devam etmektedir.”
 
Küresel ölçekte insani yardımların yüzde 4’ünden azının eğitime ayrıldığına işaret eden rapor kaliteli eğitime daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulunmaktadır. Böylece karmaşık özellikler taşıyan olağanüstü durumların ve uzun süren krizlerin hüküm sürdüğü ülkelerdeki çocuklar ve gençler okul öncesinden liseye kadar güvenli ortamlarda okuma şansı elde edebilirler.
 
Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu öncesinde yayınlanan rapor, okula gitmeyen çocukların ve gençlerin durumuna bakarken şu noktalara dikkat çekiyor:

  • Tüm dünyada, 5 ile 17 yaş arasında olup okula gitmeyen çocuk ve genç sayısı toplam 303 milyonu bulmakta ve bu her 5 çocuktan 1’i anlamına gelmektedir.
  • İlköğretim çağında olupta okula gitmeyen çocukların yarısından fazlası olağanüstü durumlardan etkilenen ülkelerde yaşamaktadır.
  • Yoksulluk, tüm dünyada eğitimin önündeki başlıca engel olmaya devam etmekte ve en yoksul durumdaki ilkokul çağı çocuklarının okul dışı kalma olasılığı en zengin durumdaki akranlarına göre 4 kat daha fazladır.

Yine raporda belirtildiğine göre 10 ile 19 yaş arasında olanların sayısının yüzde 8’lik bir artışla 2030 yılına gelindiğinde 1,3 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Geleceğin bu işgücüne kaliteli eğitim ve daha iyi istihdam imkânları sağlanmasının ekonomik ve toplumsal getirileri de yüksek olacaktır.
 
Fore açıklamasını şöyle sürdürdü: “Tarihin kritik bir dönemindeyiz. Akıllı ve hızlı hareket edersek gençlerin barışçı ve varlıklı toplumlar yaratmalarını sağlayacak şekilde güçlendirebilir, gerekli becerileri onlara kazandırabiliriz. Bunun alternatifi ise karanlıktır. Başaramama gibi bir lüksümüz de yoktur.”
 
# # #
Editörlere Notlar:
Multimedya içeriği indirmek için: here
 
UNICEF, raporda ayrıntılı biçimde verilen analizlerde UNESCO İstatistik Enstitüsü’nün ve hanehalkı araştırmalarının verilerini kullanmıştır.
 
UNICEF’in insani yardım çağrısında bulunduğu ülkelerin tam listesi için: here

 

İrtibat Kişileri

Georgina Thompson
UNICEF New York
Telefon: + 1 917 238 1559
Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.