UNICEF: Küçük çocuklu ailelere yönelik destekte tüm dünyada acilen ‘dönüştürücü bir değişime’ ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, doğum izni, emzirme desteği, çocuk bakımı ve çocuk yardımları dâhil olmak üzere aile dostu politikalara ilişkin yeni tavsiyelerini açıkladı

19 Temmuz 2019
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, doğum izni, emzirme desteği, çocuk bakımı ve çocuk yardımları dâhil olmak üzere aile dostu politikalara ilişkin yeni tavsiyelerini açıkladı
UNICEF Cuba/2019

NEW YORK, 19 Temmuz 2019 – UNICEF bugün yaptığı, aile dostu politikalara ilişkin en son kanıtları ve yeni tavsiyeleri özetleyen açıklamasında iş çevrelerinin ve hükümetlerin yoksulluğu azaltmak, çocukların sağlıklı gelişimine ve yetişkinlerin işlerinde başarı kazanmalarına zemin oluşturmak üzere ailelere acilen yatırım yapmaları gerektiğini belirtti.

Aile Dostu Politikalar: Geleceğin İşyerinin Yeniden Tasarlanması , ücretli doğum izni, emzirme araları, çocuk yardımları ve düşük maliyetli, erişilebilir ve kaliteli çocuk bakımından dünyadaki ebeveynlerin çoğunun yararlanamadığını belirtiyor. 

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore: “Çocukların yaşamları açısından ilk yıllardan daha kritik başka bir dönem yoktur. Bu nedenle iş çevrelerinin ve hükümetlerin izledikleri politikalarda dönüştürücü bir değişimine gerek olduğunu söylüyoruz. Bu kesimler, yalnızca sağlıklı beyinsel gelişimi desteklemekle kalmayıp ebeveynlerle çocukları arasındaki bağları güçlendiren politikalara ve uygulamalara yatırım yapmalıdırlar.  Böylece bu yatırımların ekonomik ve toplumsal getirilerinden yararlanılabilinir.”

Bilgilelendirme, aile dostu politikaların sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarındaki yararlarına ilişkin kanıtlar sunmakta ve aşağıdaki tavsiyelerde bulunmaktadır:

 1. Ücretli doğum izni: İki ebeveyn birlikte olmak üzere toplamda asgari altı aylık ücretli izin ve bu iznin 18 haftasının annelere ayrılması gerekmektedir. Hükümetler ve iş çevreleri 12 aya kadar birleşik ücretli izin imkânları üzerinde durmalıdırlar.
   
  Tüm dünyada, çalışan erkek ve kadınların hemen hemen üçte ikisi kayıt dışı sektördedir ve bu da çalışanların doğum izni ve desteklenme haklarını etkilemektedir.
   
  Düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde ücretli doğum izninde bir aylık bir uzamanın bebek ölüm hızlarını yüzde 13 azalttığı belirlenmiştir. Yüksek gelir düzeyindeki ülkelerde ücretli doğum iznine eklenen her bir hafta annelerin yoksulluk içinde yaşama olasılığını 4 puandan fazla azaltmaktadır. Altı aylık ücretli doğum izni ayrıca annelerin bebeklerini ilk altı ayda yalnızca anne sütüyle beslemelerine destek olmaktadır.
   
  Ücretli doğum izni, personel değişimi oranlarının, işe alım ve eğitim giderlerinin azalmasına ve deneyimli çalışanların işte tutulmalarına da katkı sağlamaktadır. Son birkaç on yıldır bu politikaları uygulayan ülkelerde kadın istihdamında sağlanan artış kişi başına gayrı safi hasılada yüzde 10 ile yüzde 20 arası artışları da beraberinde getirmiştir.
   
 2. Emzirme desteği: Emzirme ya da süt çıkarımı için çalışma saatleri dâhilinde düzenli aralar verilmesi ve çeşitli imkânlar dâhil olmak üzere emzirmeyi destekleyici ortamların varlığı, annelere işlerine döndükten sonra anne sütüyle beslemeyi sürdürme olanakları sağlamaktadır.

Güncel verilere göre altı aylıktan küçük çocukların sadece yüzde 40’ı tavsiye edildiği şekilde yalnızca anne sütüyle beslenmektedir. İşyeri, emzirme açısından önemli bir engel teşkil etmektedir; işyerlerinin yaklaşık yüzde 16’sında emzirmeyi destekleyecek resmi düzenlemeler bulunmamaktadır.

Anne sütüyle besleme akut ve kronik bebek ve çocuk hastalıklarını azaltmakta ve bilişsel gelişim ve eğitimdeki başarıya olumlu katkılar sağlamaktadır. Anne sağlığı açısından sağlanan yararlar arasında ise: doğum sonrası depresyon riskinin azalması, daha iyi fiziksel sağlığa erişim ve meme kanseri riskinin azalması yer almaktadır. İdeal emzirme uygulamalarının topluma sağladığı yarar, tahmini olarak 1 dolarlık yatırım karşılığı 35 dolardır.

3. Evrensel çocuk bakımı: Doğum izninin sona ermesinden çocuğun ilkokul birinci sınıfa başlamasına kadar olan dönemde düşük maliyetli ve kaliteli çocuk bakımına erişim herkes için sağlanmalıdır.  Buna, küçük çocukların bakımı ve okul öncesi programları da dâhildir.

Erken çocukluk döneminde kaliteli ve destekleyici bakımdan faydalanan çocuklar daha sağlıklı olurlar, okulda daha iyi öğrenip eğitimlerine daha uzun süre devam ederler ve yetişkinliklerinde de daha fazla gelir elde ederler. Kadınların güçlenmesi açısından da büyük önem taşıyan çocuk bakım desteği, ebeveynlerin çalışmalarını sürdürmelerini ve aynı zamanda onlara evde annelik-babalık yapabilmelerini sağlar.

4. Çocuk yardımları: En küçük çocuktan başlamak üzere tüm çocuklara yönelik nakit yardımların kapsamının genişletilmesi:  Çocuk yardımları tüm ülkelerde sosyal koruma sisteminin bir parçası olmalıdır.

Son zamanlarda yapılan bir analize göre dünyadaki hanelerin yalnızca üçte biri çocuk/aile nakit yardımlarından yararlanabilmektedir. Bu oran Avrupa ve Orta Asya’da yüzde 88, Asya ve Pasifik’te yüzde 28, Afrika’da ise yüzde 16’dır. Başka bir deyişle en yoksul ülkelerde, en yoksul hanelerde yaşayan çocukların çoğunluğu gelişimlerine destek olacak nakit yardımlardan henüz yararlanamamaktadır.

Fore: “Aile dostu politikaların getirileri uygulamadaki maliyeti fazlasıyla karşılamaktadır. Bunlara sağlıkta iyileşme, yoksullukta azalma, işte verimlilik artışı ve ekonomik büyüme de dahildir. Ailelerimize yatırım yapmak yalnızca akıllıca bir sosyal politika değil aynı zamanda akıllıca bir ekonomik politikadır.”

###

Editörlere notlar:

Bu politika bilgilendirme notu bugün New York’ta iş yaşamı liderlerini, politika yapıcılarını, sivil toplumu ve BM kuruluşlarını bir araya getiren zirve sırasında yayınlanmıştır.

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10
Georgina Thompson
UNICEF New York
Telefon: + 1 917 238 1559

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.