Türkiye’de 60.000 çocuk daha Okula Kayıt için Destek Programı’ndan yararlanacak

15 Aralık 2022
UN0504198
UNICEF/UN0504198/Erkemen

ANKARA, 15 Aralık,2022 – Türkiye’de en savunmasız durumdaki 60.000 mülteci çocuk daha, Ekim 2023’ün sonuna kadar toplamda 185.000 çocuğa ulaşacak olan Okula Kayıt İçin Destek Programı’ndan (OKD) yararlanacak. 2019’da başlatılan Program, Avrupa Birliği’nin 20,8 milyon Euro’luk cömert katkısıyla hayata geçirildi ve okul dışında kalan çocukların kayıt sayısını artırmayı hedefliyor.

Türkiye’de okul çağındaki 1,2 milyonu aşkın Suriyeli mülteci çocuğun 850.000’den fazlası okula kayıtlı  ancak, Millî Eğitim Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 350.000 çocuk okula gitmiyor ve bu durum onları izolasyon, ayrımcılık, şiddet ve istismara karşı savunmasız halde bırakıyor. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile eşgüdümlü olarak yürütülen Okula Kayıt İçin Destek (OKD) programı, Türkiye’de en savunmasız durumdaki mülteci çocukların örgün ve yaygın eğitim programlarına erişimini sağlıyor. Topluma erişim ekipleri 5-17 yaş arası çocukları belirliyor, ihtiyaçlarını değerlendiriyor ve onları eğitime ve gerekmesi halinde ihtiyaç duyulan diğer  hizmetlere yönlendiriyor.

UNICEF Türkiye, AB tarafından finanse edilen OKD Programı’nın bir önceki aşamasından alınan dersler ve edinilen deneyimlere dayanarak, OKD programının devamı ile mülteci yoğunluğunun yüksek olduğu sekiz ilde savunmasız durumdaki mülteci çocuklara eğitim odaklı vaka yönetimi ve yönlendirme sunmaya devam edecek.  

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Eğitim bir anahtardır. Daha az yoksulluğun, daha iyi sağlığın, daha uyumlu bir toplumun ve artan sivil katılımın anahtarı ve çözümüdür. Okula Kayıt için Destek (OKD) Programı aracılığıyla, ergen yaştaki çocukların öğrenme, kişisel güçlenme, istihdam edilebilirlik ve aktif vatandaşlık becerilerini geliştirebilecekleri ilgili eğitim fırsatlarına erişimlerini destekliyoruz. OKD, hiç okula gitmemiş ya da ilköğretim ya da orta öğretim sırasında okulu bırakmış mülteci çocuklar ve ergenler ya da 15 yaş ve üstü çocukların işyerine veya üretken geçim kaynaklarına geçişlerini destekleyecek becerilerini geliştirmek için eğitim ve öğretime yeniden dahil olacakları alternatif yollar sunarak bir fırsat yaratmaktadır.”

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Türkiye Başkanı Devrig Velly ise açıklamasında şu sözlere yer verdi: “COVID-19 salgını ve mevcut ekonomik durum, mültecilerin karşı karşıya olduğu zorlukları artırdı. Savunmasız durumda, okula gidemeyen çocuk ve ergenler için eğitime erişim daha da zorlaşarak, okulu terk etme riskini artırdı. UNICEF gibi ortaklarla birlikte, her çocuğun kaliteli eğitime erişim hakkını destekliyor ve koruyor, daha iyi ve daha barışçıl bir gelecek inşa ediyoruz.”

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF, en dezavantajlı durumdaki çocuklarına ulaşmak için dünyanın en zorlu bölgelerinde faaliyet gösteriyor. 190’dan fazla ülke ve bölgede, herkes için daha iyi bir dünya inşa etmek için her yerde, tüm çocuklar için çalışıyoruz.

UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için www.unicef.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

UNICEF’i Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube’da takip edebilirsiniz. 

 

AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım hakkında 

Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, insani yardım konusunda dünyanın önde gelen bağışçılarıdır. Kurtarıcı yardım, Avrupa’nın dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahibi insanlarla dayanışmasının bir ifadesidir. Hayat kurtarmayı, insanların acılarını önlemeyi ve hafifletmeyi, afetlerden ve krizlerden etkilenen nüfus gruplarının bütünlüğünü ve insan onurunu korumayı amaçlar. Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Birimi (ECHO) aracılığıyla Avrupa Birliği, her yıl çatışmalar ve afetler nedeniyle mağdur olan milyonlarca kişiye yardım götürüyor. Brüksel’deki genel merkezi ve küresel saha ofisleri ağıyla AB, insani ihtiyaçlar temelinde en savunmasız durumdaki insanlara destek sunuyor.

AB İnsani Yardım’ı Facebook, Twitter’da takip edebilirsiniz. 

 

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin:  

Sema Hosta, İletişim Bölümü Başkanı, UNICEF Türkiye, +90 533 622 83 46, shosta@unicef.org    

Lisa Hastert, Bölgesel Bilgi Sorumlusu, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Ankara,  lisa.hastert@echofield.eu