Çocuk yaşta evlilik

Türkiye'de pek çok kız çocuğu, geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle çocuk yaşta, erken ya da zorla evlendirilme (CEFM) riski ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Many girls in Turkey - especially those from vulnerable groups or low socio-economic status - continue to face pressure to fill traditional gender roles, and are at particular risk of entering into child, early or forced marriage (CEFM).