Korunma ihtiyacı bulunan çocuklar

UNICEF mülteci ve göçmen çocuklar dahil olmak üzere tüm çocukları, çocuk koruma hizmetlerine erişimlerini destekleyerek ve kolaylaştırarak acil durumlarda ve acil durumlardan sonraki süreçte korumak ve onlara destek olmak için çalışmaktır.

UNICEF in Turkey works to protect and assist children during or after emergencies, including refugee and migrant children , promoting and facilitating their access to child protection services.