UNICEF Child Friendly Spaces: tumutulong sa mga batang may kapansanan pagkatapos ng Bagyong Odette

Pagbibigay ng masaya at ligtas na lugar para maglaro at matuto sa panahon ng sakuna

Micaela Papa
UNICEF Child Friendly Space
UNICEF Philippines/2022/Nessa Gabrillo-Quimosing
20 September 2022