Sosyal ve davranışsal değişim

UNICEF; hükümetlerin, olumlu davranışların ve uygulamaların benimsenmesini teşvik etme ve zararlı sosyal normları değiştirme yönündeki hedeflerini destekliyor.

Little girl wearing doctor glasses.
UNICEF