UNICEF Türkiye Yıllık Raporu - 2019

Türkiye - UNICEF Ülke İşbirliği Programı 2016-2020

refugee siblings
UNICEF/IMG_9286

Öne çıkanlar

Türkiye çocuk haklarının korunmasına ve hatta sınırları ötesinde çocuk haklarının gelişimine katkı sunmaya yönelik önemli kapasiteye sahip bir üst orta gelir ülkesidir. Özellikle de sağlık ve eğitim alanlarında yerleşmiş kurumları ve kapsayıcı bir kamu hizmet ağı mevcuttur. Türkiye nüfusunda mutlak yoksulluk neredeyse hiç görülmemektedir. Yıllar içinde giderek
düşen bebek ve çocuk ölüm oranları, 2018 yılında her bin canlı doğan için yüzde 9,3 ve yüzde 11,4 olarak hesaplanmıştır. Aynı yılda, bulaşıcı hastalıklar için genel aşılanma oranı %98 olarak kaydedilmiş ve 6 ila 13 yaş arası nüfus için okula kayıt oranı %98’i aşmıştır. Okul öncesi ve orta eğitime kayıt da zaman içerisinde iyileşmiştir. Ancak Türkiye’de halen var olan önemli bölgesel, sosyo-ekonomik farklılıklar ve cinsiyet eşitsizlikleri, çocukların haklarını temin etmeyi engelleyebilmektedir. Ayrıca engeli olan çocuklar, ebeveyn bakımından yoksun ve kanunla ihtilafa düşmüş, ekonomik faaliyetlerde yer alan çocuklar ve çocuk yaşta evlilik riski altında olan kız çocukları gibi kırılgan grupların haklarının korunması için özel çabalar gerekmektedir.

cover page
Yazar
UNICEF
Basım Tarihi
Diller
Türkçe, İngilizce

Files available for download