Türkiye'nin kırsal kesimlerinde yaşayan çocukların dijital becerilerini geliştiren yeni mobil atölye

UNICEF tarafından desteklenen Gezici Maker Atölyeleri Programı, depremden etkilenen bölgelerdeki çocukları ve gençleri kapsayacak şekilde genişletildi

UNICEF
UN0833146
UNICEF/UN0833146/Kiliç
01 Mayıs 2023