Türkiye, Afet ve Acil Durumlarda Çocuk Hakları ve Eğitim Programını Tanıttı

15 Mayıs 2024
UNICEF/UNI576078/Kiliç
UNICEF/UNI576078/Kiliç

ANKARA, 15 MAYIS 2024 – Acil durumlarda çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla Türkiye'de "Afet ve Acil Durumlarda Çocuk Hakları ve Eğitim" programı, bugün Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve UNICEF ortaklığında başladı. 

Üç yıllık program; yöneticiler, kitap inceleme komiteleri, programcılar, uzmanlar, öğretmenler ve okul personeli de dahil olmak üzere Bakanlık personelinin acil durumlarda çocuk haklarının korunması konusundaki kapasitelerinin güçlendirilmesine yardımcı olacak. Program ayrıca Bakanlığın acil durum ve afet müdahale planlarında, çocukların refahını ve haklarını korumaya yönelik net bir yol haritasının oluşmasını da sağlayacak.

Programın tanıtım toplantısına Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi katıldı.

Program, acil durumlarda çocukların korunmasına ve haklarının gözetilmesine yönelik kapsamlı bir çerçeve oluşturulmasına yönelik önemli bir adım. Bu sayede Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi hükümleriyle uyumlu hareket etmesine de katkı sağlayacak.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi törende yaptığı konuşmasında; “Her çocuk, her koşulda ve ortamda eğitim hakkına sahiptir. Buna afet ve insani kriz zamanları da dahildir. Acil durumlarda, eğitim aniden kesintiye uğradığında, çocuklar rutin güvenlik duygusunu ve sosyal bağlantılarını kaybederler. UNICEF, ortaklarıyla birlikte herhangi bir krizden etkilenen her çocuğa kesintisiz eğitim sağlamak için çalışıyor. Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte bu programın başlatılması, her çocuk için eğitimin güvence altına alınmasına yönelik ortak çabalarımız kapsamında attığımız bir adımı daha temsil ediyor” dedi.

Afetler, öğrenciler okuldayken veya evlerindeyken meydana gelebilir. Şubat 2023'te yaşanan yıkıcı depremlerin ardından görüldüğü üzere, eğitimin sürekliliğinin sağlanması, güçlü bir afet müdahalesinin ve toparlanma sürecinin kritik bir unsurudur. Bu program aracılığıyla, depremden etkilenen çocukların öğrenim kaybını önlemek için Türkiye'deki çeşitli bakanlıklar, kuruluşlar ve kurumlar da dahil olmak üzere ilgili paydaşlar arasında önemli bir işbirliği ve koordinasyon ağı, zamanında ve etkili bir şekilde başlatılacaktır.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ise; "Millî Eğitim Bakanlığı, afet ve acil durumlarda çocuk haklarının korunmasını sağlamak amacıyla diğer bakanlık, kurum, kuruluş ve STK'larla birlikte çalışmakta ve eğitim programları aracılığıyla öğrencilerimizi bu konuda bilinçlendirmektedir. Bu bağlamda, UNICEF ile birlikte yürütülecek olan “Afet ve Acil Durumlarda Çocuk Hakları ve Eğitim Projesi”, merkez ve taşra personelimizin zor zamanlarda çocuk haklarını koruma becerilerini arttırmaya önemli ölçüde yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

Eğitim, yalnızca kriz zamanlarında çocukların öğrenmeye devam etmelerini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onlara parlak bir gelecek fırsatı da verir. Afet ve Acil Durumlarda Çocuk Hakları ve Eğitim Programı, çocukların eğitim yoluyla bilgi, beceri ve öğrenim düzeylerini geliştirmelerini destekleyerek gelecek nesillerin krizlerden sağ çıkabilmelerini ve dirençli toplumlar yaratabilmelerini garanti altına alacak.

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10
Tülay Güler
Communication Officer
UNICEF in Türkiye
Telefon: +90 532 773 71 96

UNICEF hakkında

UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu yerlerinde çalışmalar yapmaktadır. 190 ülkede ve bölgede, her yerde, herkes için daha iyi bir gelecek kurmak için çalışıyoruz. UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için www.unicef.org.

UNICEF’i TwitterFacebookInstagram ve YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz.