Analiza situacije Izvještaj o stanju ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini

Analiza situacije Izvještaj o stanju ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini

Highlights

Cilj analize stanja ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini je procjena napretka u implementaciji Zakona o ravnopravnosti spolova, Gender akcionog plana i CEDAW preporuka za Bosnu i Hercegovinu. Izvještaj sadrži pregled međunarodnog i domadeg pravnog i institucionalnog okvira za ravnopravnost spolova, analizu relevantnih zakona, politika i strategija u oblastima u kojima je neravnopravnost najizraženija, kao što su: politička participacija, ekonomska participacija, obrazovanje, zdravlje i socijalna zaštita i nasilje na osnovu spola. Dat je osvrt i na rad UN agencija u smislu gender mainstreaminga u procesu planiranja i implementacije projekata u Bosni i Hercegovini, pri čemu su korišteni nalazi i preporuke prethodno sprovedene procjene rada UN tima u BiH a prema postavljenim indikatorima za ravnopravnost spolova u okviru UN sistema (Gender Scorecard- BiH, novembar 2009.) i rezultati intervjua sa osobljem UN agencija.

Author(s)
UNICEF
Publication date
Languages
Bosnian

Download

(PDF, 1,33 MB)