Xây dựng hệ thống bảo trợ xã hội cho trẻ em Việt Nam

UNICEF cam kết giúp Việt Nam xây dựng hệ thống bảo trợ xã hội thân thiện với trẻ em, giúp giải quyết tình trạng đói và biến động về kinh tế.

Giảm thiểu tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em tại Việt Nam
UNICEF Viet Nam\Doan Bao Chau