Vắc-xin và các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc-xin

Tìm hiểu thêm về các loại vắc-xin thông dụng nhất

Vắc-xin và các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc-xin
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng