UNICEF Việt Nam biến xe máy thành “thùng rác” công cộng

UNICEF khởi động chiến dịch kêu gọi mọi người cùng nhau tham gia và nâng cao nhận thức về xả rác công cộng, bằng cách biến xe máy thành “thùng rác” được sử dụng vì mục đích cộng đồng.

UNICEF Việt Nam và Happiness Saigon
Chiến dịch Môtôthùng vì một Việt Nam xanh và sạch hơn cho mọi trẻ em
Happiness Saigon