“Từ khi có nước sạch, con không còn bị ốm nữa.”

Không được tiếp cận với nước sạch tiêu chuẩn và vệ sinh môi trường, những đứa trẻ nơi vùng sâu, vùng xa như Nisa và Luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe. UNICEF đã và đang hỗ trợ Việt Nam để đem nguồn nước sạch đến trường học của các em. 

UNICEF Việt Nam\Nhi Tống
Hạng Nisa đến thăm lại giếng nước từng được dùng để cung cấp nước cho trường Tiểu học Pu Nhi, bản Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
UNICEF Việt Nam\Hồ Hoàng Thiên Trang
04 Tháng 4 2023