Trẻ em và biến đổi khí hậu

Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất trên thế giới đối với biến đổi khí hậu, trẻ em và phụ nữ là nhóm đặc biệt có nguy cơ rất cao.

Children and Climate
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung